Arbetsgrupp för regleringsfrågor gällande digitalisering – Nobareg

01.09.23 | Projekt
Møte
Photographer
Norden.org
Nobareg bidrar till nationella digitaliseringsinsatser genom erfarenhetsutbyte och gemensamma tillvägagångssätt för genomförande av relevant EU-lagstiftning.

Information

Den nordisk-baltiska arbetsgruppen för regleringsfrågor gällande digitalisering – Nobareg – bildades 2022 för att utforska frågor i skärningspunkten mellan digitalisering och reglering på detta område, såsom datastyrningsförordningen, dataförordningen och förordningen om artificiell intelligens.

Nobareg samordnar utvecklingen av välgrundade ställningstaganden som säkerställer ett värdebaserat tillvägagångssätt och förbereder den offentliga sektorn för nya roller och ansvarsområden i Norden och Baltikum. Nobareg bidrar till nationella digitaliseringsinsatser genom erfarenhetsutbyte och gemensamma tillvägagångssätt för genomförande av relevant EU-lagstiftning.

Nobareg samarbetar också kring frågor som att göra framtida lagstiftning digitaliseringsklar samt identifierar och diskuterar dessutom möjliga gemensamma värden inom digitalisering och reglering i Norden och Baltikum. ​

Nobareg administreras av Digitaliseringsdirektoratet i Norge.