Nordiska ministerrådet för digitalisering 2017–2024 (MR-DIGITAL)

MR-SAM beslutade den 22 juni 2017 att upprätta ett tillfälligt ministerråd för digitalisering (MR-DIGITAL) för perioden 2017–2024. MR-DIGITAL består av en minister från varje nordiskt land, Grönland, Färöarna och Åland. Därutöver är de baltiska länderna representerade med en minister var från Estland, Lettland och Litauen. Följande ministrar har utsetts till MR-DIGITAL

Contact

Content

  Persons
  News
  Declaration
  Information

  Nordiska ministerrådet för digitalisering 2017–2024 (MR-DIGITAL)

  Ämbetsmannakommittéer