Nordiska ministerrådet för digitalisering 2017–2024 (MR-DIGITAL)

MR-SAM beslutade den 22 juni 2017 att upprätta ett tillfälligt ministerråd för digitalisering (MR-DIGITAL) för perioden 2017–2024. MR-DIGITAL består av en minister från varje nordiskt land samt en från Grönland, Färöarna respektive Åland. Följande ministrar har utsetts till MR-DIGITAL

Kontakt

Content

    Nordiska ministerrådet för digitalisering 2017–2024 (MR-DIGITAL)

    Ämbetsmannakommittéer