Globala mål för lokala prioriteringar: Agenda 2030 på lokal nivå

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
Denna rapport presenterar en analys av hur Agenda 2030 implementeras på lokal nivå i Norden. I december 2017 gav Nordiska ministerrådet Nordregio i uppdrag att genomföra studien somen del av programmet Generation 2030. Centralaforskningsmål var att identifiera vilka nordiskakommuner som redan arbetar med de 17 målenför hållbar utveckling och att dokumentera dessa kommuners insatser och erfarenheter.
Publikationsnummer
2019:5