Agenda 2030 och hållbarhetsmålen på lokal nivå

Checklista och inspiration till att komma igång

Information

Publish date
Abstract
De nordiska länderna toppar ofta globala rankningar över hållbar utveckling. De har väletablerade demokratiska system som motarbetar fattigdom, främjar ekonomisk tillväxt, säkerställer jämställdhet, skyddar miljön, samt upprätthåller fred och rättvisa. Mycket av framgången i Norden har sina rötter i det lokala förvaltningssystemet där många beslut fattas i kommunala demokratiska organ.I de nordiska länderna är kommunerna den mest lokala formen av officiella offentliga myndigheter med valda politiker. Kommunerna och regionerna stöttar på många sätt välbefinnandet i vårt dagliga liv i Norden. De tillhandahåller offentliga tjänster som infrastruktur, avfallshantering och sociala tjänster. Därför har lokala och regionala myndigheter en nyckelroll för framgångsrik implementering av hållbarhetsambitioner som fastställs på andra förvaltningsnivåer. En omställning till hållbar utveckling sker inte utan de lokala och regionala myndigheterna.
Publication number
2020:6