Norden och Agenda 2030

De nordiska ländernas genomförande av Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
Hur arbetar de nordiska länderna och Färöarna, Grönland och Åland med Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling? Det svarar denna kartläggning på med tyngdpunkt på den nationella politiska strukturen för genomförande av Agenda 2030, det vill säga handlingsplaner med nationella och internationella prioriteringar samt uppföljningsarbetet och förbättringsområden. Syftet med kartläggningen är att skapa en faktabaserad översikt över de nordiska ländernas arbete med Agenda 2030, där man lätt kan hitta de relevanta grunduppgifterna med länkar till webbsidor och material för vart och ett av de nordiska länderna. 
Publikationsnummer
2021:035