Tio år av samarbete genom Nordisk jämställdhetsfond

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
När Nordiska ministerrådet inrättade Nordisk jämställdhetsfond i juni 2013 var syftet att stimulera nordiskt samarbete på jämställdhetsområdet. Under de första tio åren har fonden beviljat medel till frivilligorganisationer, myndigheter, forskare och nätverk inom ramen för 79 olika projekt. I denna publikation presenterar vi erfarenheter, insikter och effekter från dessa. I denna publikation ges en inblick i tio av dessa samarbeten, ett för varje år i fondens historia, och konkreta resultat som de har genererat. I korta reportage och intervjuer delar projektdeltagare med sig av erfarenheter, kunskaper och insikter från sitt jämställdhetsarbete. De reflekterar kring nyttan av nordiskt samarbete och hur vi kan möta de utmaningar som identifierats i det nordiska samarbetsprogrammet för jämställdhet. 
Publikationsnummer
2023:002