Medlemsförslag om flygsäkerhet och arbetsvillkor inom flyget

22.08.16 | Sag

Dokumentation

Beslutning
Udvalget anser rekommandationen for færdigbehandlet
Til efterretning