Medlemsförslag om förstärkning av de nordiska kontoren i Baltikum

11.09.15 | Sag

Dokumentation

  Forslag
  Betænkning
  Debat
  There is no content for this status.
  Beslutning
  Ikke foretage sig yderligere
  Ikke foretage sig noget
  Beslutning - A 1653-presidiet.pdf
  PDF document, 53.64 KB
  Ikke foretage sig yderligere
  Ikke foretage sig noget
  Beslutning - A 1653-presidiet.pdf
  PDF document, 53.64 KB