Medlemsförslag om harmonisering av lagstiftning gällande hbtiq-personer i Norden

17.10.17 | Sag

Information

Sagsnummer
A 1748/välfärd
Status
Forslag under behandling
Forslagsdato

Dokumentation

    Forslag
    Betænkning
    Debat
    Beslutning