Medlemsförslag om harmonisering av lagstiftning gällande hbtiq-personer i Norden

17.10.17 | Sag

Information

Dokumentation

  Forslag
  Betænkning
  Debat
  Beslutning
  Rek. 10/2018 - Harmonisering av lagstiftning gällande hbtiq-personer i Norden
  Rekommandation
  Rek. 10_2018.pdf
  PDF document, 136.66 KB
  Rek 10_2018-IS.pdf
  PDF document, 135.35 KB
  Rek 10_2018_FI.pdf
  PDF document, 135.78 KB
  Meddelser
  Hlbtiq-ihmisiä koskevan lainsäädännön yhdenmukaistaminen Pohjoismaissa
  Suositus
  Rek. 10_2018.pdf
  PDF document, 136.66 KB
  Rek 10_2018-IS.pdf
  PDF document, 135.35 KB
  Rek 10_2018_FI.pdf
  PDF document, 135.78 KB
  Meddelser
  Samræming á löggjöf um hinsegin fólk á Norðurlöndum
  Tilmæli
  Rek. 10_2018.pdf
  PDF document, 136.66 KB
  Rek 10_2018-IS.pdf
  PDF document, 135.35 KB
  Rek 10_2018_FI.pdf
  PDF document, 135.78 KB
  Meddelser