Medlemsforslag om Nordisk Råds Litteraturpriser

10.11.16 | Sag

Dokumentation

There is no content for this status.
Beslutning
Nordisk Råds Litteraturpriser
Rekommandation
Rek. 24_2017.pdf
PDF document, 131.35 KB
Rek 24_2017_FI.pdf
PDF document, 130.88 KB
Rek 24_2017_IS.pdf
PDF document, 133.45 KB
Meddelser
Notification/Deliberation of notification
Betänkande över politisk dialog om rekommendationen av Nordisk Råds Litteraturpris.pdf
PDF document, 158.4 KB
Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnot
Suositus
Rek. 24_2017.pdf
PDF document, 131.35 KB
Rek 24_2017_FI.pdf
PDF document, 130.88 KB
Rek 24_2017_IS.pdf
PDF document, 133.45 KB
Meddelser
Notification/Deliberation of notification
Betänkande över politisk dialog om rekommendationen av Nordisk Råds Litteraturpris.pdf
PDF document, 158.4 KB
Bókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs
Tilmæli
Rek. 24_2017.pdf
PDF document, 131.35 KB
Rek 24_2017_FI.pdf
PDF document, 130.88 KB
Rek 24_2017_IS.pdf
PDF document, 133.45 KB
Meddelser
Notification/Deliberation of notification
Betänkande över politisk dialog om rekommendationen av Nordisk Råds Litteraturpris.pdf
PDF document, 158.4 KB