Viljedeklaration fra de nordiske samarbejdsministre omkring gennemførelsen af Agenda 2030 i Norden

05.09.17 | Deklaration
Erklæring fra MR-SAM-mødet 5. september 2017.

Information

Adopted
05.09.2017
Location
København

Vi, de nordiske samarbejdsministre fra Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island, Færøerne, Grønland og Åland:

 

  1. Understreger at verdenssamfundet har en fælles opgave i aktivt og oprigtigt at arbejde mod virkeliggørelsen af verdensmålene. Tidsrammen for arbejdet er knap – på kort tid skal verdens nationer tage afgørende skridt mod en bæredygtig fremtid som muliggør et godt liv både for nuværende og kommende generationer. For at lykkes kræves samarbejde.
  2. Anerkender at Nordisk Ministerråds virksomhed allerede i stor grad bidrager til realiseringen af Agenda 2030 samt at den nuværende nordiske bæredygtighedsstrategi ”Et godt liv i et holdbart Norden” er i linje med Agenda 2030. 
  3. Beslutter at lancere programmet ”Generation 2030” for at styrke og accelererer gennemførelsen af Agenda 2030 i det nordiske samarbejde. Programmet skal bidrage til at fremme vidensdeling og samarbejde mellem de nordiske lande for Agenda 2030 som helhed, særligt hvor landene har de største fælles udfordringer, og bygge videre på det omfattende arbejde Nordisk Ministerråd allerede gør omkring bæredygtig udvikling.
  4. Bekræfter engagementet til integrering af bæredygtighed i Nordisk Ministerråds virksomhed som vedtaget i strategien ”Et godt liv i et holdbart Norden”.
  5. Fremhæver at ”Generation 2030” tager højde for at skabe nordisk merværdi og synergi med igangværende indsatser og projekter indenom nordisk ministerråd, herunder særligt statsministerinitiativet ”Nordic Solutions to Global Challenges”.
  6. Understreger at børn og unge, som agenter for forandring, har en afgørende rolle for gennemførelsen af Agenda 2030 samt at der lægges vægt på aktivt at arbejde for en mere bæredygtig fremtid for dagens børn og unge, og at børn og unge derfor skal engageres som en særlig vigtig aktørgruppe i arbejdet med Agenda 2030 i Norden.