Viljedeklaration från de nordiska samarbetsministrarna om genomförandet av Agenda 2030 i Norden

05.09.17 | Deklaration
Deklaration från MR-SAM-mötet den 5 september 2017

Information

Vedertaget
05.09.2017
Plats
København

Vi, de nordiska samarbetsministrarna från Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island, Färöarna, Grönland och Åland:

 

  1. Understryker att världssamfundet har som sin gemensamma uppgift att aktivt och uppriktigt arbeta för genomförandet av världsmålen. Tidsramen för arbetet är knapp – på kort tid ska världens nationer ta avgörande steg mot en hållbar framtid som möjliggör ett gott liv för både nuvarande och kommande generationer. För att lyckas krävs samarbete.
  2. Erkänner att Nordiska ministerrådets verksamhet redan i stor grad bidrar till genomförandet av Agenda 2030 samt att den nuvarande nordiska hållbarhetsstrategin ”Ett gott liv i ett hållbart Norden” är i linje med Agenda 2030. 
  3. Beslutar att lansera programmet ”Generation 2030” för att förstärka och försnabba genomförandet av Agenda 2030 i det nordiska samarbetet. Programmet ska bidra till att främja kunskapsdelning och samarbete mellan de nordiska länderna om Agenda 2030 som helhet, i synnerhet på områden där länderna har de största gemensamma utmaningarna, och bygga vidare på det omfattande arbete som Nordiska ministerrådet redan utför inom hållbar utveckling.
  4. Bekräftar engagemanget i integrering av hållbarhet i Nordiska ministerrådets verksamhet enligt den godkända strategin ”Ett gott liv i ett hållbart Norden”.
  5. Framhäver att ”Generation 2030” syftar till att skapa nordiskt mervärde och synergier med pågående insatser och projekt inom Nordiska ministerrådet, däribland i synnerhet statsministerinitiativet ”Nordic Solutions to Global Challenges”.
  6. Understryker att barn och unga som agenter för förändring har en avgörande roll för genomförandet av Agenda 2030 samt att det läggs vikt vid att aktivt arbeta för en hållbarare framtid för dagens barn och unga, och att barn och unga därför ska engageras som en särskilt viktig aktörsgrupp i arbetet med Agenda 2030 i Norden.