Viljeserklæring fra de nordiske samarbeidsministrene om gjennomføringen av Agenda 2030 i Norden

05.09.17 | Deklarasjon
Erklæring fra MR-SAM-møtet 5. september 2017.

Informasjon

Vedtatt
05.09.2017
Sted
København

Vi, de nordiske samarbeidsministrene fra Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island, Færøyene, Grønland og Åland:

 

  1. Understreker at verdenssamfunnet har en felles oppgave i å arbeide aktivt og oppriktig for å virkeliggjøre verdensmålene. Tidsrammen for arbeidet er knapp – på kort tid skal verdens nasjoner ta avgjørende skritt mot en bærekraftig framtid som muliggjør et godt liv både for nåværende og kommende generasjoner. For å lykkes kreves det samarbeid.
  2. Anerkjenner at Nordisk ministerråds virksomhet allerede i stor grad bidrar til realiseringen av Agenda 2030, samt at den nåværende nordiske bærekraftstrategien «Et godt liv i et bærekraftig Norden» er i tråd med Agenda 2030. 
  3. Beslutter å lansere programmet «Generasjon 2030» for å styrke og akselerere gjennomføringen av Agenda 2030 i det nordiske samarbeidet. Programmet skal bidra til å fremme kunnskapsdeling og samarbeid mellom de nordiske landene for Agenda 2030 som helhet, spesielt der landene har de største felles utfordringene, og bygge videre på det omfattende arbeidet Nordisk ministerråd allerede gjør med bærekraftig utvikling.
  4. Bekrefter engasjementet for integrering av bærekraft i Nordisk ministerråds virksomhet som vedtatt i strategien «Et godt liv i et bærekraftig Norden».
  5. Framhever at «Generasjon 2030» tar høyde for å skape nordisk merverdi og synergi med pågående tiltak og prosjekter innenfor Nordisk ministerråd, herunder spesielt statsministerinitiativet «Nordic Solutions to Global Challenges».
  6. Understreker at barn og unge, som agenter for forandring, har en avgjørende rolle for gjennomføringen av Agenda 2030, samt at det legges vekt på å arbeide aktivt for en mer bærekraftig framtid for dagens barn og unge, og at barn og unge derfor må engasjeres som en spesielt viktig aktørgruppe i arbeidet med Agenda 2030 i Norden.