Foreningerne Nordens skolevirksomhed

Børn i skolegård
Fotograf
Yadid Levy / Norden.org
En vigtig del af Foreningerne Nordens virksomhed er at yde information og støtte til lærere som underviser i Norden og i de nordiske sprog. Foreningerne giver desuden skolerne mulighed for at melde sig ind i Foreningen Norden.

Skolemedlemskab

En skole kan registrere sig som medlem af sin nationale Norden-forening for en lille årlig afgift. Som medlem vil skolen blandt andet modtage foreningens blad eller nyhedsbrev og få adgang til undervisningsmateriale om Norden. Skolemedlemmer får desuden mulighed for at søge om stipendier, købe produkter med rabat og andet. Kontakt den skoleansvarlige hos Foreningen Norden i dit land for yderligere information om skolemedlemskab.

Nordisk venskabsklasse

Foreningerne Norden giver også skoleklasser mulighed for at få en venskabsklasse i et andet nordisk land. En nordisk venskabsklasse giver skoleeleverne en fremragende mulighed for at lære kulturen og sproget i et andet nordisk land at kende, og samtidig får de nye kontakter.

Klasserne vælger selv hvordan de vil kommunikere med hinanden, og hvad de vil gøre sammen. De kan for eksempel sende breve eller e-mail, lave en fælles Facebook-gruppe, fungere som udenrigskorrespondenter for hinandens skoleblade, eller de kan besøge hinanden.

Det koster ingenting at få en nordisk venskabsklasse. Kontakt Foreningen Norden i dit land for yderligere information.

Undervisningsressourcer

Foreningen Norden yder også hjælp til lærere som ønsker at videreuddanne sig eller tage på skolebesøg i et andet nordisk land. Tanken er at give lærerne en øget viden om Norden og gode råd med hensyn til undervisning i de nordiske sprog via venskabsklasser, undervisningsmateriale og andre tilbud i de enkelte lande.

Kontakt

Sverige

Finland

Danmark

Norge

Island