Foreningene Nordens skolevirksomhet

Børn i skolegård
Fotograf
Yadid Levy / Norden.org
En viktig del av Foreningene Nordens virksomhet er å informere og støtte lærere som underviser om Norden og nordiske språk. Foreningene tilbyr også muligheten for skoler å bli med i Foreningen Norden.

Skolemedlemskap

En skole kan registrere seg som medlem i sin nasjonale Norden-forening mot en liten årsavgift. Skolen får da blant annet foreningens avis eller nyhetsbrev, samt tilgang til undervisningsmateriell om Norden. Skolemedlemmer kan også få mulighet til å søke om stipendier, kjøpe rabatterte produkter, m.m. Ta kontakt med den skoleansvarlige ved Foreningen Norden i ditt land for å få informasjon om hva et skolemedlemskap i din forening innebærer.

Nordisk vennskapsklasse

Foreningene Norden tilbyr skoleklasser muligheten for å skaffe seg en venneklasse i et annet nordisk land. En nordisk venneklasse gir skoleelever en ypperlig mulighet for å lære seg om kulturen i et annet nordisk land og lære seg å forstå språket, samtidig som de knytter nye kontakter.

Klassene velger selv hvordan de vil opprettholde kontakten, og hva de skal gjøre sammen. De kan for eksempel sende brev eller e-post, opprette en felles Facebook-gruppe, være utenrikskorrespondenter for hverandres skoleaviser eller reise og besøke hverandre.

Det koster ingenting å skaffe seg en nordisk venneklasse. Du får mer informasjon ved å kontakte Foreningen Norden i ditt land.

Undervisningsressurser

Foreningen Norden hjelper lærere som vil delta på nordiske videreutdanningskurs eller reise på skolebesøk til et annet nordisk land. Tanken er å gi lærerne mer kunnskap om Norden og tips rundt undervisning i nordiske språk gjennom vennskapsklasser, undervisningsmateriell og andre tilbud i de enkelte landene.

Kontakt

Sverige

Finland

Danmark

Norge

Island