Hvorledes får vi udsatte grupper ind i arbejdslivet?

20.03.24 | Begivenheder
Arbeidskontor
Photographer
Yadid Levy/norden.org
Deltag i et spændende webinar, hvor vi dykker ned i den komplekse udfordring med at øge arbejdsmarkedsdeltagelsen blandt udsatte grupper i Norden.

Information

Dates
20.03.2024
Time
13:00 - 14:30

En væsentlig søjle i den nordiske arbejdsmarkedsmodel er at skabe de bedste betingelser for at flest muligt kommer i arbejde. Både af hensyn til den enkelte borger og samfundet som helhed. Det kræver et godt og tæt samarbejde mellem offentlige myndigheder, virksomheder og uddannelsessektoren. Det gælder ikke mindst i arbejdet med at løfte de allermest udsatte grupper væk fra forsørgelse og ind på arbejdsmarkedet. For selvom der er brug for deres arbejdskraft, navnlig i en tid med mangel på hænder, kan denne gruppe være udfordret af ofte flere forskellige barrierer.

Derfor har Nordisk Ministerråd for Arbejdsliv igangsat et større forskningsprojekt om, hvordan man kan øge arbejdsmarkedsdeltagelse blandt sårbare grupper i de nordiske lande.

På webinaret vil du få præsenteret de vigtigste resultater fra projektet indtil videre. Det gælder blandt andet en ny måde at segmentere de socialt udsatte grupper på med udgangspunkt i de barrierer, de støder på i deres vej ind på arbejdsmarkedet, snarere end deres demografiske karakteristika.

Webinaret er særlig relevant for offentlige myndigheder, forskere og praktikere, der ønsker at blive klogere på, hvordan vi øger arbejdsmarkedsdeltagelsen blandt udsatte grupper i Norden.