Opstart: Sådan starter du dit nordiske projekt op

Her finder du de informationer og dokumenter, du skal bruge for at ansøge om projektmidler fra Nordisk Ministerråd. Du kan også læse mere om, hvordan du får udbetalt dine projektpenge, når du er blevet bevilget støtte.

For at få projektmidler fra de nordiske ministerråd skal du udfylde vores projektbeskrivelse og fremlægge dit budget.

Vi tager normalt ikke imod uopfordrede ansøgninger. Alle projekter gennemføres på baggrund af politiske drøftelser i ministerrådene eller embedsmandskomitéerne. Beslutninger om tildeling træffes af disse eller på baggrund af ansøgningsprogrammer og ansøgningsrunder.

Projektbeskrivelse

Projektbeskrivelsen skal inkludere detaljer om projektets formål og mål. Beskrivelsen skal også indeholde en redegørelse af, hvordan projektet opfylder Nordisk Ministerråds vilkår for støtte.

I slutningen af dokumentet finder du en vejledning til, hvordan du skal udfylde beskrivelsen, samt hjælp til formuleringer og Nordisk Ministerråds politiske prioriteringer.

Skandinaviske dokumenter:

Engelske dokumenter:

Budget

Det forventes desuden, at du vedlægger et budget i projektbeskrivelsen. Dokumentet består af tre faner, som alle skal udfyldes: Budget, budgetnotater og budgetoversigt. Bemærk, at budgettet skal udfyldes og efterfølgende indberettes i danske kroner (DKK). Du kan finde yderligere information i dokumentet om budget og forvaltningsvejledning herunder. 

Skandinaviske dokumenter:

Engelske dokumenter:

Standardvilkår for Nordisk Ministerråds projektaftaler

Her finder du alle Nordisk Ministerråds vilkår for standardkontrakter. I vilkårene kan du læse mere om forvaltningsorganernes ansvar, pligter og rettigheder. Her fremgår det også, hvilke krav der er gældende for rapportering og revision, samt de gældende vilkår i tilfælde af forsømmelse eller tvister.

Programbeskrivelse

I tilfælde af flere sammenhængende projekter med et fælles mål kan det være aktuelt at samle dem i ét program og indsende en samlet ansøgning om projektstøtte.

Programbeskrivelsen skal inkludere detaljer om programmets formål og mål. Det forventes også, at du tager stilling til, hvordan programmet opfylder Nordisk Ministerråds vilkår for støtte.

Skandinaviske dokumenter:

Engelske dokumenter:

Næste skridt

Når du har fået besked om, hvor meget du får i bidrag, og har udfyldt projektbeskrivelse og budget, opretter din kontaktperson på sekretariatet indlogningsoplysninger til dig. Link, vejledning til projektproces og manual til projektportalen finder du her: