Käynnistys: Näin käynnistät pohjoismaisen hankkeesi

Täältä löydät tarvittavat tiedot ja asiakirjat Pohjoismaiden ministerineuvoston hankerahoituksen hakemiseen. Kerromme myös hankerahoituksen maksatuksesta.

Pohjoismaiden ministerineuvoston hankerahoituksen hakijan on täytettävä hankekuvaus ja eriteltävä hankkeen budjetti.

Emme ota vastaan avoimia hakemuksia. Kaikki rahoituspäätökset perustuvat poliittiseen keskusteluun ministerineuvostoissa tai niiden virkamieskomiteoissa. Myöntämispäätökset tehdään ministerineuvostoissa, virkamieskomiteoissa tai hakuohjelmien ja hankehakujen (open call) perusteella.

Hankekuvaus

Hankekuvauksessa on kerrottava hankkeen tarkoituksesta ja tavoitteista. Kuvauksessa on kerrottava myös siitä, miten hanke täyttää Pohjoismaiden ministerineuvoston tukiehdot.

Asiakirjan lopussa on ohjeet kuvauksen laatimiseen sekä linkkejä tausta-aineistoon.

Asiakirja skandinaavisilla kielillä:

Asiakirja englanniksi:

Budjetti

Hankekuvaukseen on liitettävä budjetti. Asiakirjassa on kolme välilehteä, jotka kaikki on täytettävä: budjetti, budjettimerkinnät ja budjettikatsaus. Huomaa, että budjetin ja myöhemmän raportoinnin valuuttana on käytettävä Tanskan kruunua (DKK). Lisätietoja saa alla olevasta asiakirjasta Budget- og forvaltningsvejledning.

Asiakirja skandinaavisilla kielillä:

Asiakirja englanniksi:

Pohjoismaiden ministerineuvoston hankesopimusten vakioehdot

Kaikissa sopimuksissa on liitteenä mukana vakioehdot, joissa kerrotaan lisää hallintoelinten vastuusta, oikeuksista ja velvollisuuksista. Lisäksi kerrotaan raportointi- ja tilintarkastusvaatimuksista sekä laiminlyöntejä tai riitoja koskevista ehdoista.

Ohjelmakuvaus

Useat toisiinsa liittyvät hankkeet, joilla on yhteinen tavoite, kannattaa koota ohjelmaksi ja hakea rahoitusta sille.

Ohjelmakuvauksessa on kerrottava ohjelman tarkoituksesta ja tavoitteista. Kuvauksessa on kerrottava myös siitä, miten ohjelma täyttää Pohjoismaiden ministerineuvoston tukiehdot.

Asiakirja skandinaavisilla kielillä:

Asiakirja englanniksi:

Seuraava vaihe

Kun olet saanut myönteisen rahoituspäätöksen, sihteeristön yhteyshenkilö luo sinulle tunnukset. Hankeprosessin ja hankeportaalin linkit ja ohjeet löytyvät täältä: