Rekommandationsoversigt 2023

Oversigt over Nordisk Råds rekommandationer og interne beslutninger vedtaget i løbet af 2023
Contact information