Indhold

  29.06.22 | Nyhed

  Skønhedsoperationer er det vilde vesten

  Udvalget for Velfærd i Norden anbefaler de nordiske regeringer at stramme op på lovgivningen, så det udelukket er fagpersoner inden for sundhedsområdet, der må udføre skønhedsindgreb. Formålet er at skabe større patientsikkerhed.

  05.05.22 | Nyhed

  Ny rapport: Digitalisering af domstole styrker retsstatsprincippet

  Retssystemet har en tendens til at være konservativt, men domstolene i Norden har i løbet af det seneste årti gennemgået en gradvis modernisering og inkorporeret digital teknologi. Danmark ligger foran de øvrige nordiske lande i digitaliseringen af domstolene, men har stadig meget at læ...

  20.12.21 | Information

  Mandat för Gränshinderrådet 2022 – 2024

  Att säkerställa att det finns gynnsamma förutsättningar för rörlighet och handel i Norden är en högt prioriterad fråga i det nordiska samarbetet och en viktig del i arbetet med att nå visionen om att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030.