Indhold

20.04.21 | Nyhed

Kvinder mere aktive i voldelige ekstremistiske miljøer end antaget

15 procent af medlemmerne i voldelige ekstremistiske miljøer er kvinder. Det er langt flere, end forskerne hidtil har antaget. Kvinder spiller også aktive roller i kriminelle handlinger. Det viser en ny rapport, som er finansieret af Nordisk Ministerråd, og som er udført af Institutet f...

14.04.21 | Nyhed

Debat om Færøernes abortlovgivning

Udvalget for Velfærd i Nordisk Råd har på denne uges møde drøftet abortlovgivning og ligestilling i Færøerne. Udvalget besluttede at drøfte sagen igen på et kommende møde og vil invitere eksperter på området samt repræsentanter fra FN til at belyse sagen yderligere.

26.03.20 | Information

Om nordisk samarbeid om justitsspørsmål

I justissektoren samarbeider de nordiske justisministrene om felles utfordringer for nordisk integrasjon, sosial holdbarhet og den frie mobiliteten i Norden. Det handler blant annet om grenseoverskridende kriminalitet, grensehinder mellom de nordiske landene og vern av rettssikkerheten ...