Indhold

20.04.21 | Nyhed

Kvinder mere aktive i voldelige ekstremistiske miljøer end antaget

15 procent af medlemmerne i voldelige ekstremistiske miljøer er kvinder. Det er langt flere, end forskerne hidtil har antaget. Kvinder spiller også aktive roller i kriminelle handlinger. Det viser en ny rapport, som er finansieret af Nordisk Ministerråd, og som er udført af Institutet f...

14.04.21 | Nyhed

Debat om Færøernes abortlovgivning

Udvalget for Velfærd i Nordisk Råd har på denne uges møde drøftet abortlovgivning og ligestilling i Færøerne. Udvalget besluttede at drøfte sagen igen på et kommende møde og vil invitere eksperter på området samt repræsentanter fra FN til at belyse sagen yderligere.

20.12.21 | Information

Mandat för Gränshinderrådet 2022 – 2024

Att säkerställa att det finns gynnsamma förutsättningar för rörlighet och handel i Norden är en högt prioriterad fråga i det nordiska samarbetet och en viktig del i arbetet med att nå visionen om att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030.