Arktis og klima på dagsordenen på Nordisk Råds møde i Nuuk

09.09.18 | Nyhed
Rød båt utenfor Ilulissat
Photographer
Silje Bergum Kinsten/norden.org
Der vil være fokus på klima og Arktis, når Nordisk Råd indleder det politiske efterår med møder den 12.-13. september. Møderne afholdes i Nuuk på Grønland, hvor den globale opvarmning sætter sine tydelige spor – også på mødedagsordenen.

Der vil blandt andet blive afholdt et fælles møde for hele Nordisk Råd onsdag den 13. september, hvor medlemmerne skal høre to forelæsninger under overskriften Klimaforandringer – det, der er sket, og det, der forventes at ske. Forelæserne er Thomas Juul Pedersen, forsker på Grønlands Naturinstitut, og Nils Westergaard, som er chef for havmiljøenheden ved Arktisk Kommando, en myndighed i det danske forsvar, der tager sig af overvågningen af Grønland.

Det er vigtigt, at vi politikere får aktuel og faktuel information om klimaforandringerne. Det kan vi få på Grønland, hvor forskerne – og for den sags skyld også indbyggerne – på nært hold oplever, at klimaet bliver varmere.

I løbet af de to mødedage sammentræder også Nordisk Råds partigrupper, præsidium og de fire udvalg, som også har klimaet og Arktis på dagsordenen. Udvalget for et Holdbart Norden arbejder blandt andet med havsikkerhed i Arktis, mindsket udledning fra søfarten, forbrugernes rolle i kampen mod klimaforandringer samt Nordisk Råds deltagelse i klimakonferencen COP24 Katowice til december.

– Det er vigtigt, at vi politikere får aktuel og faktuel information om klimaforandringerne. Det kan vi få på Grønland, hvor forskerne – og for den sags skyld også indbyggerne – på nært hold oplever, at klimaet bliver varmere. Klimaet er et vigtigt anliggende for os alle, og derfor har vi prioriteret hav, miljø og sikkerhed under det norske præsidentskab for Nordisk Råd 2018, siger rådets præsident Michael Tetzschner.

Udsatte børn tages op i udvalgene  

På møderne i september vil man også drøfte anliggender, der vedrører Grønland. Udvalget for Vækst og Udvikling i Norden skal for eksempel gøre sig bekendt med arktisk turisme.

Derudover skal Udvalget for Velfærd i Norden følge op på, hvordan arbejdet med udsatte børn og unge skrider frem. Udvalget afholder et seminarium, hvor man kan høre om, hvordan Grønland arbejder konkret med FN’s børnekonvention. Også Udvalget for Kundskab og Kultur har grønlandske anliggender på dagsordenen.

Det er første gang siden Nordisk Råds oprettelse i 1952, at hele rådet samles på Grønland. Septembermøderne bliver optakten til et hektisk politisk efterår, som kulminerer med Nordisk Råds 70. session i Oslo den 30. oktober til den 1. november.

Nordisk Råd er det parlamentariske organ for det officielle nordiske samarbejde. Rådet består af 87 medlemmer fra de fem nordiske lande samt Grønland, Færøerne og Åland.

I forbindelse med mødet afholdes der en pressekonference i Inatsisartut, Nallakersuts presserum, den 13/9 klokken 17.15. Tilmelding til Pipaluk Lind, pipaluk@napa.gl, +299 59 61 44, eller Matts Lindqvist, matlin@norden.org, +45 29 69 29 05.