Arktis og klima på agendaen når Nordisk råd møtes i Nuuk

09.09.18 | Nyhet
Rød båt utenfor Ilulissat
Photographer
Silje Bergum Kinsten/norden.org
Klimaspørsmål og Arktis står i fokus når Nordisk råd innleder den politiske høsten med møter 12.–13. september. Møtene finner sted i Nuuk på Grønland, der sporene av den globale oppvarmingen er påtakelige. Det avspeiler også møteagendaen.

Blant annet arrangeres det et felles møte for hele Nordisk råd onsdag 13. september, der medlemmene får høre to foredrag under tittelen Klimaendringer – det som har hendt og det som forventes å hende. Foredragsholderne er Thomas Juul Pedersen, forsker ved Grønlands naturinstitutt, og Nils Westergaard, sjef for havmiljøenheten i Arktisk Kommando, en enhet innenfor det danske forsvaret som tar seg av overvåkingen av Grønland.

Det er viktig for oss politikere å få aktuell og faktabasert informasjon om klimaendringene. Det har vi mulighet til å få på Grønland, der forskerne – og også vanlige innbyggere – på nært hold opplever hvordan klimaet blir varmere.

De to dagene møtes også Nordisk råds partigrupper, presidiet og de fire utvalgene, og også her er klima og Arktis en del av agendaen. Utvalget for et bærekraftig Norden behandler blant annet spørsmål om sjøsikkerhet i Arktis, reduserte utslipp fra sjøfarten, forbrukernes rolle i kampen mot klimaendringene samt Nordisk råds deltakelse i klimakonferansen COP24 i desember.

Det er viktig for oss politikere å få aktuell og faktabasert informasjon om klimaendringene. Det har vi mulighet til å få på Grønland, der forskerne – og også vanlige innbyggere – på nært hold opplever hvordan klimaet blir varmere. Klimaspørsmålet er viktig for oss alle, og derfor har vi prioritert hav, miljø og sikkerhet under det norske presidentskapet for Nordisk råd i 2018, sier rådets president Michael Tetzschner.

Utsatte barn et spørsmål for utvalg  

Også andre spørsmål knyttet til Grønland tas opp på septembermøtene. Utvalget for vekst og utvikling skal for eksempel gjøre seg kjent med arktisk turisme.

Dessuten kommer Utvalget for velferd i Norden til å følge opp hvordan det går med arbeidet med utsatte barn og unge. Utvalget arrangerer et seminar der man får høre om hvordan Grønland jobber helt konkret med FNs barnekonvensjon. Også Utvalget for kultur og kunnskap har grønlandske spørsmål på agendaen.

Dette er første gang hele Nordisk råd møtes på Grønland siden rådet ble dannet i 1952. Septembermøtene er opptakten til den politiske høsten som kulminerer med Nordisk råds 70. sesjon i Oslo 30. oktober til 1. november.

Nordisk råd er det offisielle nordiske samarbeidets parlamentariske organ. Rådet har 87 medlemmer fra alle de fem nordiske landene samt Grønland, Færøyene og Åland.

I forbindelse med møtet arrangeres det en pressekonferanse i Inatsisartut, Nallakersuts presserom, 13.9. kl.17.15. Påmeldinger til Pipaluk Lind, pipaluk@napa.gl, +299 59 61 44 eller Matts Lindqvist, matlin@norden.org, +45 29 69 29 05.