Arktis och klimat på agendan då Nordiska rådet möts i Nuuk

09.09.18 | Nyhet
Rød båt utenfor Ilulissat
Photographer
Silje Bergum Kinsten/norden.org
Klimatfrågor och Arktis står i fokus då Nordiska rådet inleder den politiska hösten med möten den 12-13 september. Mötena äger rum i Nuuk på Grönland, där spåren av den globala uppvärmningen är påtagliga. Det avspeglar också mötesagendan.

Bland annat ordnas ett gemensamt möte för hela Nordiska rådet onsdagen den 13 september, där medlemmarna får lyssna till två föredrag under rubriken Klimatförändringar – det som har hänt och det som förväntas hända. Föredragshållarna är Thomas Juul Pedersen, forskare på Grönlands naturinstitut, och Nils Westergaard, chef för havsmiljöenheten i Arktisk Kommando, en enhet inom det danska försvaret som sköter övervakningen av Grönland.

Det är viktigt för oss politiker att få aktuell och faktabaserad information om klimatförändringarna. Det har vi möjlighet att få på Grönland, där forskarna - och även vanliga medborgare - på nära håll upplever hur klimatet blir varmare.

Under de två mötesdagarna sammanträder också Nordiska rådets partigrupper, presidium och de fyra utskotten och även här är klimat och Arktis en del av agendan.Utskottet för ett hållbart Norden behandlar bland annat frågor om sjösäkerhet i Arktis, minskade utsläpp från sjöfarten, konsumenters roll i kampen mot klimatförändringen samt Nordiska rådets deltagande i klimatkonferensen COP24 i december.

- Det är viktigt för oss politiker att få aktuell och faktabaserad information om klimatförändringarna. Det har vi möjlighet att få på Grönland, där forskarna - och även vanliga medborgare - på nära håll upplever hur klimatet blir varmare. Klimatfrågan är viktig för oss alla och därför har vi prioriterat hav, miljö och säkerhet under det norska presidentskapet i Nordiska rådet 2018, säger rådets President Michael Tetzschner.

Usatta barn fråga för utskott  

Också andra frågor kopplade till Grönland tas upp under septembermötena. Utskottet för tillväxt och utveckling ska till exempel bekanta sig med arktisk turism.

Dessutom kommer Utskottet för välfärd i Norden att följa upp hur arbetet med utsatta barn och unga framskrider. Utskottet ordnar ett seminarium, där man får höra om hur Grönland jobbar rent konkret med FN:s barnkonvention. Även Utskottet för kultur och kunskap har grönländska frågor på agendan.

Detta är första gången sedan Nordiska rådet bildades 1952 som hela rådet möts på Grönland. Septembermötena är upptakten på den nordiska politiska hösten som kulminerar vid Nordiska rådets 70:e session i Oslo den 30 oktober till 1 november.

Nordiska rådet är det officiella nordiska samarbetets parlamentariska organ. Rådet har 87 medlemmar från alla fem nordiska länder samt Grönland, Färöarna och Åland.

I samband med mötet ordnas en presskonferens  i Inatsisartut, Nallakersuts pressrum, 13.9 kl.17.15. Anmälningar till Pipaluk Lind, pipaluk@napa.gl, +299 59 61 44 eller Matts Lindqvist, matlin@norden.org, +45 29 69 29 05.