"Bæredygtige fødevaresystemer er nøglen til den grønne omstilling i Norden"

21.06.23 | Nyhed
fiskebåt på grönland
Fotograf
norden.org
Indsatser i forhold til bæredygtige fødevaresystemer og havøkonomier er to aktuelle eksempler på, hvordan Norden kan sætte tempo på arbejdet for miljø og klima. Da de nordiske ministre for skov, jordbrug, fiskeri og fødevarer mødtes i Island var der flere punkter på dagsordenen relateret til det strategiske visionsmål om et grønt Norden.

Klimakrisen og tabet af biologisk mangfoldighed er globale problemer, og løsningerne er betinget af en omstilling til mere bæredygtige fødevaresystemer – fra produktion til forbrug.  

To af hovedtemaerne på det årlige sommermøde for Nordisk Ministerråd for Fiskeri, Havbrug, Jordbrug, Levnedsmidler og Skovbrug var, hvordan landene kan skabe en mere modstandsdygtig fødevareproduktion samt den grønne omstilling af vores fødevaresystemer.

"I viser, hvordan omstilling sker i praksis"

– I de nordiske lande har vi både den nødvendige viden og de nødvendige ressourcer til at udvikle og gennemføre bæredygtige løsninger. Det er derfor vores ansvar at tage en global lederrolle i disse spørgsmål, sagde Svandís Svavarsdóttir, Islands minister for fødevarer, landbrug og fiskeri. 

Flere internationale eksperter deltog i ministrenes møde, blandt andre Stefanos Fotiou, som er leder af FAO's kontor for verdensmålene. 

– En omstilling af fødevaresystemerne er nøglen til at nå verdensmålene for bæredygtig udvikling. Hvis det skal lykkes, er vi nødt til at basere vores politiske tiltag på videnskab. Norden kan vise resten af verden, hvordan en grøn omstilling foregår i praksis, sagde han. 

To nye initiativer om bæredygtig havøkonomi

Ministermødet indeholdt også eksempler på konkret handling i forbindelse med omstillingen.

Ministrene søsatte to fællesnordiske initiativer om bæredygtig havøkonomi. Det ene handler om værdiskabelse i fiskerierhvervet, og det andet skal udvikle løsninger for, hvordan en havbaseret energiproduktion kan sameksistere med naturbeskyttelse og fiskeri.  

 

Ministrene besluttede også at undersøge, om man kan få flere unge til at arbejde inden for landbruget og fiskeriet gennem uddannelse og forbedrede arbejdsvilkår.

Svært, men nødvendigt at reducere madspild

Desuden påtog de sig en politisk forpligtelse til at reducere madspildet i Norden. 

– Der er ingen tvivl om, at reduktion af madspild er et vigtigt, men krævende arbejde. Hvis det skal lykkes, må vi se på hele værdikæden – fra spildet hos fødevareproducenterne til den mad, som bliver smidt ud af butikkerne og forbrugerne. Affaldet skal desuden ses som en ressource, der kan bruges til blandt andet biogas, sagde Sandra Borch, Norges minister for landbrug og fødevarer.

Nordiske næringsstofanbefalinger bliver nationale råd

Ministermødet blev afholdt dagen efter lanceringen af den sjette udgave af de nordiske næringsstofanbefalinger. 

Rapporten, som er baseret på den aktuelle forskning inden for næringsstoffer og fødevaregrupper, har for første gang både fokus på, om maden er gavnlig for sundheden og for miljøet.

Den anbefaler en planterig kost med mere fisk og mindre kød på tallerkenen.

Ministrenes opgave bliver nu at implementere anbefalingerne nationalt.