“Bærekraftige matsystemer er nøkkelen til den grønne omstillingen i Norden”

21.06.23 | Nyhet
fiskebåt på grönland
Photographer
norden.org
Tiltak for bærekraftige matsystemer og havøkonomier er to aktuelle eksempler på hvordan Norden kan få fart på sitt arbeid for miljø og klima. Da de nordiske ministrene for skog, jordbruk, fiske og mat møttes på Island, hadde de flere punkter på dagsordenen med koblinger til det strategiske visjonsmålet om et grønt Norden.

Klimakrisen og utarmingen av det biologiske mangfoldet er globale problemer, og løsningene er avhengige av en omstilling til mer bærekraftige matsystemer – fra produksjon til forbruk.

Hvordan landene kan få på plass en mer motstandsdyktig matproduksjon i Norden, og også en grønn omstilling av matsystemene våre – det var to hovedtemaer på det årlige sommermøtet for ministerrådet for fiskeri og akvakultur, jordbruk, mat og skogbruk.

“Dere kan vise hvordan omstilling skjer i praksis”

– Vi i de nordiske landene har kunnskapen og ressursene som skal til for å utarbeide og gjennomføre bærekraftige løsninger. Derfor er det vårt ansvar å ta en lederrolle i disse spørsmålene globalt, sa Svandís Svavarsdóttir, Islands minister for mat, jordbruk og fiske.

Flere internasjonale eksperter deltok på ministrenes møte, blant andre Stefanos Fotiou, sjef for FAOs kontor for de globale bærekraftmålene.

– En omstilling av matsystemene er nøkkelen til å nå de globale bærekraftmålene. For å lykkes må vi basere de politiske vedtakene våre på vitenskap. Norden kan vise resten av verden hvordan en grønn omstilling skjer i praksis, sa han.

To nye initiativer om bærekraftig havøkonomi

Ministermøtet ga også noen eksempler på praktisk handling i omstillingen.

Ministrene lanserte to samnordiske initiativer om bærekraftig havøkonomi: ett om bærekraftig verdiskaping i fiskerinæringen og et annet som skal utarbeide løsninger for hvordan havbasert energiproduksjon kan sameksistere med naturvern og fiske.

 

Ministrene vedtok også å utrede hvordan man kan få flere unge til å jobbe i jordbruk og fiske, gjennom utdanning og bedrede arbeidsvilkår.

Vanskelig, men nødvendig å redusere matsvinnet

Dessuten forpliktet de seg til å redusere matsvinnet i Norden.

– Det er ikke tvil om at reduksjon av matsvinn er et viktig, men krevende arbeid. For å lykkes må vi se på hele verdikjeden, fra svinnet hos matprodusentene til maten som kastes av butikkene og forbrukerne. Avfallet må også ses som en ressurs som kan brukes til blant annet biogass, sa Sandra Borch, Norges minister for landbruk og mat.

Nordiske ernæringsanbefalinger blir nasjonale råd

Ministermøtet ble avholdt dagen etter lanseringen av den sjette utgaven av De nordiske ernæringsanbefalingene.

Rapporten, som har sammenfattet nåværende forskningsstatus for næringsstoffer og matgrupper, viser for første gang hvilken mat som er bra for både helsen og miljøet.

Den foreskriver et hovedsakelig plantebasert kosthold, med mer fisk og mindre kjøtt på tallerkenen.

Ministrenes jobb blir nå å implementere anbefalingene nasjonalt.