Norden øger tempoet for mindsket madspild

28.09.23 | Nyhed
Grönsaker
Photographer
Ricky Molloy/norden.org
I 2023 er det nordiske samarbejde om kampen mod madspild blevet intensiveret, og netop madspild er på dagsordenen ved de kommende klimaforhandlinger. Ministrenes budskab er tydeligt: Madspildet skal halveres inden 2030, og de nordiske lande skal sætte tempoet op.

En tredjedel af den mad, der produceres på verdensplan, bliver smidt ud, og bare i de nordiske lande bliver mere end 3,6 millioner tons mad smidt ud eller destrueret hvert år. Mindsket madspild er et spørgsmål om miljø- og klimamæssig bæredygtighed, men det er også afgørende for at udvikle modstandsdygtige fødevaresystemer. 

De nordiske ministre for fiskeri, landbrug, fødevarer og skovbrug (FJLS) er enige om, at Nordisk Ministerråd skal udvide samarbejdet og skabe nye alliancer, så vi sammen kan nå verdensmålene. 

– Vi spiller alle sammen en rolle. Det kan være de små handlinger i hverdagen, hvor vi stoler på vores smagsløg i stedet for udløbsdatoen. Nu iværksætter Norden fælles tiltag, som skal være med til at øge tempoet, siger Karen Ellemann, som er Nordisk Ministerråds generalsekretær. 

Mindsket madspild for et grønt Norden

På ministermødet i Island i sommer blev ministrene for FJLS enige om en fælles erklæring, som både havde til formål at forny tidligere forpligtelser i forhold til Agenda 2030 og Nordens Vision 2030 samt at øge indsatsen mod madspild.  

– Vi er fast besluttede på at arbejde aktivt for at mindske madspild. Vi opfordrer til øget samarbejde på tværs af hele fødevaresystemet for at opnå dette, skriver ministrene i erklæringen. 

I erklæringen forpligter Nordisk Ministerråd sig til at arbejde for at nå SDG 12 og især SDG 12.3 – både nationalt, regionalt og globalt. Det skal ske ved hjælp af en række fælles indsatser, blandt andet øget dialog om frivillige aftaler og lovgivning, netværk bestående af tjenestemænd og eksperter hos myndigheder og i ministerier, en håndbog med best-practices samt øget fokus på emnet i globale fora. 

Nordisk topmøde kickstartede året

Startskuddet til det nordiske temposkift var Nordic Food Waste Summit 2023, som resulterede i en række vigtige anbefalinger til det nordiske samarbejde. På det velbesøgte topmøde i april mødtes ministre, eksperter, aktivister, virksomheder og medlemmer fra civilsamfundet fra hele Norden.  

Ved konferencen deltog både H.K.H. kronprinsesse Victoria af Sverige og H.K.H. Prinsesse Marie af Danmark, som med deres tilstedeværelse satte yderligere fokus på emnet. I sin åbningstale understregede Prinsesse Marie, at madspild ikke kun handler om klimaforandringer. 

– Kampen mod madspild er ikke kun et spørgsmål om klimaforandringer. Det er også et spørgsmål om økonomi og etik. At mindske madspild handler om global retfærdighed.

Globalt engagement

I tråd med ministrenes ønske om, at Norden skal gøre fælles front i globale sammenhænge, vil madspild være et af punkterne på dagsordenen på Nordens ”Food Systems Day” i den nordiske pavillon på COP28 i december.

Det giver Norden en unik mulighed for at fremme det globale samarbejde med henblik på at nå de fælles verdensmål. 

Nordisk toppmöte Nordic Food Waste Summit 2023

H.K.H. Danmarks Prinsessa Marie, Peter Kullgren, Sveriges landsbygdsminister och Jacob Jensen, Danmarks minister för livsmedel, lantbruk och fiske, vid Nordic Food Waste Summit 2023 i Stockholm.

Photographer
Lars Dareberg

H.K.H. Danmarks Prinsesse Marie, Sveriges landsbygdsminister Peter Kullgren og Danmarks minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen på Nordic Food Waste Summit 2023 i Stockholm.

Contact information