"Hållbara livsmedelssystem är nyckeln till den gröna omställningen i Norden"

21.06.23 | Nyhet
fiskebåt på grönland
Photographer
norden.org
Insatser för hållbara livsmedelssystem och havsekonomier är två aktuella exempel på hur Norden kan växla upp sitt arbete för miljö och klimat. När de nordiska ministrarna för skog, jordbruk, fiske och livsmedel träffades i Island hade de flera agendapunkter med kopplingar till det strategiska visionsmålet om ett grönt Norden.

Klimatkrisen och utarmningen av den biologiska mångfalden är globala problem, och lösningarna är beroende av en omställning till mer hållbara livsmedelssystem - från produktion till konsumtion.  

Hur länderna kan få till stånd en mer resilient livsmedelsproduktion i Norden, och även en grön omställning av våra livsmedelssystem – det var två huvudteman på det årliga sommarmötet för Ministerrådet för fiske, akvakultur, jordbruk, livsmedel och skogsbruk.

"Ni visar praktiskt hur omställning går till"

- Vi i de nordiska länderna har kunskapen och resurserna som krävs för att ta fram och genomföra hållbara lösningar. Det är därför vårt ansvar att ta en ledarroll i de här frågorna globalt, sa Svandís Svavarsdóttir, Islands minister för livsmedel, jordbruk och fiske. 

Flera  internationella experter deltog vid ministrarnas möte, bland andra Stefanos Fotiou, chef på FAO:s kontor för de globala hållbarhetsmålen. 

- En omställning av livsmedelssystemen är nyckeln till att nå de globala hållbarhetsmålen. För att lyckas måste vi basera våra politiska åtgärder på vetenskap. Norden kan visa resten av världen hur en grön omställning går till rent praktiskt, sa han. 

Två nya initiativ om hållbar havsekonomi

Ministermötet gav också några exempel på praktisk handling i omställningen.

Ministrarna sjösatte två samnordiska initiativ om hållbar havsekonomi: ett om hållbart värdeskapande i fiskenäringen och ett annat som ska ta fram lösningar för hur havsbaserad energiproduktion kan samexistera med naturskydd och fiske.  

 

Ministrarna beslutade också att utreda hur man kan få fler unga att arbeta inom jordbruk och fiske, genom utbildning och förbättrade arbetsvillkor.

Svårt men nödvändigt minska matsvinnet

Dessutom gjorde de ett politiskt åtagande att minska matsvinnet i Norden. 

- Det råder inget tvivel om att reduktion av matsvinn är ett viktigt men krävande arbete. För att lyckas måste vi se på hela värdekedjan, från svinnet hos matproducenterna till maten som slängs av butikerna och konsumenterna. Avfallet måste också ses som en resurs som kan användas till bland annat biogas, sa Sandra Borch, Norges minister för lantbruk och mat.

Nordiska näringsrekommendationer blir nationella råd

Ministermötet hölls dagen efter lanseringen av den sjätte upplagan av de Nordiska näringsrekommendationerna. 

Rapporten som sammanställt det nuvarande forskningsläget om näringsämnen och livsmedelsgrupper, visar för första gången vilken mat som är bra både för hälsan och för miljön.

Den förordar en huvudsakligen växtbaserad kosthållning, med mer fisk och mindre kött på tallriken.

Ministrarnas jobb blir nu att implementera rekommendationerna nationellt.