FN's verdensmål, integration og sikkerhedspolitik på Nordisk Råds session

20.10.16 | Nyhed
Henrik Dam Kristensen
Fotograf
Morten Brakestad/Norden.org
Norden og FN's verdensmål, udfordringerne på arbejdsmarkederne, integration samt spørgsmål vedrørende forsvar og sikkerhed. Blandt andet disse emner bliver behandlet på Nordisk Råds session i november. Sessionen har også deltagelse af flere ministre, blandt andet de nordiske statsministre og udenrigsministre.

FN har vedtaget 17 globale mål for bæredygtig udvikling frem til 2030. På Nordisk Råds 68. session den 1.-3. november på Christiansborg i København fremhæves FN-målene som et bærende tema. Dagen før sessionens åbning afholder Nordisk Råd et arrangement i FN Byen, og selv på topmødet mellem Nordisk Råd og de nordiske statsministre den 1. november er FN-målene hovedtema.

Spørgsmålet er: Hvad kan Norden gøre for at FN-målene bliver opfyldt?

– Vi skal diskutere FN-målene og hele FN-systemet og overveje hvordan vi kan gøre FN bedre. Norden ligger forrest og kan gøre en forskel i FN og verden. Især hvis vi samarbejder kan vi hurtigere hjælpe de mennesker der har det allersværest, siger Henrik Dam Kristensen, præsident for Nordisk Råd.

Den nordiske model har vist sig at være stærk og robust, og de nordiske lande har klaret sig godt igennem de seneste årtiers kriser. Nu skal vi diskutere om den stadig er en stærk model.

Dam Kristensen fremhæver også det nordiske arbejdsmarked som er et andet hovedtema på sessionen. Udgangspunktet er den rapport om udfordringerne på det nordiske arbejdsmarked som den tidligere danske minister Poul Nielson har skrevet. Debatten finder sted under spørgetimen den 2. november.

– Kan den helt unikke nordiske arbejdsmarkedsmodel overleve? Det er et af de vigtigste spørgsmål i fremtiden og et af de allervigtigste spørgsmål vi kan diskutere som nordiske politikere. Den nordiske model har vist sig at være stærk og robust, og de nordiske lande har klaret sig godt igennem de seneste årtiers kriser. Nu skal vi diskutere om den stadig er en stærk model, siger Henrik Dam Kristensen.

Integrationsspørgsmål og forsvarssamarbejde

Også integrationsspørgsmål er på dagsordenen. På sessionens anden dag kan Nordisk Råds medlemmer deltage i en betænkning omkring et samarbejdsprogram om integration af flygtninge. Desuden er der flere medlemsforslag fra partigrupperne som handler om integration.

Samme dag er også international politik og sikkerhedspolitik på dagsordenen idet både udenrigsministrene og forsvarsministrene giver deres redegørelser. Desuden møder de nordiske statsministre deres baltiske kolleger.

Forsvarsspørgsmål har stået højt på dagsordenen i Nordisk Råd i år fordi Danmark som formandsland har haft forsvarssamarbejde som et prioriteret område. Den spændte situation i Østersøen har også bidraget til at spørgsmålet står højt på dagsordenen.

– Vi har i løbet af vores formandskabsår haft fokus på vores fælles udfordring i Østersøen og spurgt os selv om vi kan samarbejde bedre på forsvarsområdet. Vi er også opmærksomme på truslen fra Rusland og Putin, siger Henrik Dam Kristensen.

Russisk gasledning under lup

Sikkerhedssituationen i Østersøen er også i fokus i et medlemsforslag som Den Konservative Gruppe fremlægger på sessionen. Gruppen sætter fokus på gasledningen Nord Stream 2 og har fremlagt et medlemsforslag om at de nordiske regeringer bør undersøge projektet ud fra miljø-, sikkerheds- og udenrigspolitiske synsvinkler.

Et andet spørgsmål som fremhæves er hvilke sprog der skal være officielle arbejdssprog i Nordisk Råd. Finlands og Islands delegation har fremlagt et forslag om at også finsk og islandsk skal være arbejdssprog ved siden af de tre skandinaviske sprog. De nye medlemsforslag behandles i plenum på sessionens åbningsdag.

Nordisk Råds prisuddeling

Prisuddelingen finder sted i DR Koncerthuset i DR Byen. Umiddelbart efter prisoverrækkelsen (cirka kl. 21.15) samles vinderne i et særligt VIP-område ved koncertsalen for at møde pressen. Prisoverrækkelsen vises direkte på DR.

Akkrediteringen for journalister lukkes den 28. oktober.

Journalister som ønsker at overvære Nordisk Råds session og prisuddeling skal akkreditere sig senest den 28. oktober.

Nordisk Råd er det officielle nordiske samarbejdes parlamentariske forsamling. Efterårssessionen er det årlige forum for politisk debat mellem rådet og de nordiske regeringer som er repræsenteret i Nordisk Ministerråd. Du kan følge sessionen på Twitter på #nrsession og #nrpol. Priserne kan følges på #nrpriser.