Foreslå kandidater til Nordisk Råds miljøpris 2020

11.02.20 | Nyhed
Hasselmusa finnes i store deler av Europa. I Danmark og Sverige lever den i avgrensende områder og er fredet. Hasselmusa er en av cirka 60.000 nordiske arter. Vi vil gjerne beholde dem alle sammen.

Hasselmusa finnes i store deler av Europa. I Danmark og Sverige lever den i avgrensende områder og er fredet. Hasselmusa er en av cirka 60.000 nordiske arter. Vi vil gjerne beholde dem alle sammen.

Fotograf
Zoë Helene Kindermann

Hasselmusen lever i store dele af Europa. I Danmark og Sverige lever den i afgrænsende områder og er fredet. Hasselmusen er en af cirka 60.000 nordiske arter. Vi vil gerne beholde dem alle sammen.

Temaet for Nordisk Råds miljøpris 2020 er biodiversitet. Nu kan du foreslå kandidater. Prisen på 350.000 danske kroner skal i år gå til nogen i Norden, som har gjort en særlig indsats for at sikre en mere righoldig natur for vores fælles fremtid.

Nordisk Råds miljøpris er blevet uddelt siden 1995. Temaet for prisen skifter hvert år. I 2020 handler det om at værne om mangfoldigheden i vores natur:

Tema 2020: For en mere righoldig natur

Nordisk Råds miljøpris 2020 skal fremme fremtidsrettede og innovative initiativer, som sikrer en mere righoldig natur for vores fælles fremtid. Årets pris fokuserer på biodiversitet som en kilde til velfærd og en forudsætning for vores eksistens.

Ifølge FN’s Naturpanel (IPBES) har tabet af biologisk mangfoldighed og naturens økosystemer aldrig været større, end det er nu. Forarmningen af naturen er også en trussel mod vores velfærd.

Områder med mange arter og habitater er bedre rustet til at tilpasse sig klimaforandringerne. Mange og forskellige bestøvere er en vigtig forudsætning for vores fødevareproduktion. Biodiversitet i vores livsmiljø gavner vores helbred.

Naturen i de nordiske lande er smuk, og vi har en lang tradition for at værne om den. Men med den globale opvarmning og artsforarmningen er det, vi gør i dag, ikke nok til at værne om biodiversiteten. Både naturlige miljøer og bebyggede områder kræver innovative og effektive løsninger, som kan øge mangfoldigheden af gener, arter og habitater, og visse steder er der endda behov for nye økosystemer.

Årets miljøpristema afspejler og understøtter FN’s verdensmål 14 og 15 om livet i havet og på land.

Sidste frist 13. maj

Alle kan foreslå kandidater. Sidste frist for nomineringer er onsdag den 13. maj. Kandidaten kan være en nordisk virksomhed, organisation eller person, som opererer i Norden og/eller er relateret til parter uden for Norden. Kandidatens initiativ skal have et nordisk perspektiv.

Vinderen offentliggøres i Reykjavik den 27. oktober 2020 i forbindelse med Nordisk Råds session i Island.

Tidligere vindere