Foreslå kandidater til Nordisk råds miljøpris 2020

11.02.20 | Nyhet
Hasselmusa finnes i store deler av Europa. I Danmark og Sverige lever den i avgrensende områder og er fredet. Hasselmusa er en av cirka 60.000 nordiske arter. Vi vil gjerne beholde dem alle sammen.

Hasselmusa finnes i store deler av Europa. I Danmark og Sverige lever den i avgrensende områder og er fredet. Hasselmusa er en av cirka 60.000 nordiske arter. Vi vil gjerne beholde dem alle sammen.

Fotograf
Zoë Helene Kindermann

Hasselmusa finnes i store deler av Europa. I Danmark og Sverige lever den i avgrensende områder og er fredet. Hasselmusa er en av cirka 60.000 nordiske arter. Vi vil gjerne beholde dem alle sammen.

Tema for Nordisk råds miljøpris 2020 er biologisk mangfold. Nå kan du foreslå kandidater. Prisen på 350 000 danske kroner skal i år gå til noen i Norden som har gjort noe spesielt for å sikre en rikere natur for vår felles framtid.

Nordisk råds miljøpris er blitt delt ut siden 1995. Temaet for prisen skifter for hvert år. I 2020 handler det om å ta vare på naturmangfoldet vårt:

Tema 2020: For en rikere natur

Nordisk råds miljøpris 2020 skal fremme framtidsrettede og innovative initiativer som sikrer en rikere natur for vår felles framtid. Årets pris fokuserer på biologisk mangfold som en kilde til velferd og en forutsetning for våre liv.

Ifølge FNs Naturpanel (IPBES) har tapet av biologisk mangfold og naturens økosystemer aldri vært større. Utarming av naturen truer også velferden vår.

Områder rike på arter og habitater er bedre rustet til å tilpasse seg klimaendringene. Mange og ulike pollinatorer er en viktig forutsetning for matproduksjon. Biologisk mangfold i livsmiljøet vårt er bra for helsa.

Naturen er vakker i de nordiske landene, og vi har lange tradisjoner for å verne den. Men med global oppvarming og reduksjonen i antall arter er det vi gjør i dag, utilstrekkelig for å ta vare på det biologiske mangfoldet. Både naturlige miljøer og bebygde områder krever innovative og effektive løsninger for å øke mangfoldet av gener, arter og habitater, og til og med nye økosystemer der det trengs.

Årets miljøpristema gjenspeiler og understøtter FNs bærekraftsmål 14 og 15 om livet i havet og på land.

Frist 13. mai

Alle kan foreslå kandidater. Frist for nominasjoner er onsdag 13. mai. Kandidaten kan være en nordisk bedrift, organisasjon eller et enkeltindivid som opererer i Norden og/eller relatert til parter utenfor Norden. Kandidatens initiativ må ha et nordisk perspektiv.

Vinneren blir offentliggjort i Reykjavik 27. oktober 2020 under Nordisk råds sesjon på Island.

Tidligere vinnere