Föreslå kandidater till Nordiska rådets miljöpris 2020

11.02.20 | Nyhet
Hasselmusa finnes i store deler av Europa. I Danmark og Sverige lever den i avgrensende områder og er fredet. Hasselmusa er en av cirka 60.000 nordiske arter. Vi vil gjerne beholde dem alle sammen.

Hasselmusa finnes i store deler av Europa. I Danmark og Sverige lever den i avgrensende områder og er fredet. Hasselmusa er en av cirka 60.000 nordiske arter. Vi vil gjerne beholde dem alle sammen.

Fotograf
Zoë Helene Kindermann

Hasselmusen förekommer i stora delar av Europa. I Sverige och Danmark lever den i begränsade områden och är fridlyst. Hasselmusen är en av cirka 60 000 nordiska arter. Vi vill gärna behålla dem alla.

Tema för Nordiska rådets miljöpris 2020 är biologisk mångfald. Nu kan du föreslå kandidater. Priset på 350 000 danska kronor ska i år gå till någon i Norden som har gjort något speciellt för att säkra en rikare natur för vår gemensamma framtid.

Nordiska rådets miljöpris har utdelats sedan 1995. Temat för priset varierar för varje år. 2020 handlar det om att ta vara på mångfalden i vår natur:

Tema 2020: För en rikare natur

Nordiska rådets miljöpris 2020 ska främja framtidsorienterade och innovativa initiativ som bygger en rikare natur för vår gemensamma framtid. Årets pris fokuserar på biologisk mångfald som en källa till välbefinnande och en förutsättning för våra liv.

Enligt FN:s vetenskapliga expertpanel (IPBES) är förlusten av biologisk mångfald och de ekosystemtjänster som den producerar nu oöverträffad. Naturens utarmning hotar också vårt välbefinnande.

Områden som är rika på arter och livsmiljöer anpassar sig bättre till klimatförändringarna. Överflöd av olika pollinatörer är en viktig förutsättning för livsmedelsproduktionen. Biodiversitet i vår livsmiljö har också en positiv inverkan på människors hälsa.

De nordiska länderna har vacker natur och långa traditioner inom naturskydd. Men med den globala uppvärmningen och den fortsatta nedgången av arter är de nuvarande ansträngningarna för att skydda den biologiska mångfalden otillräckliga. Både naturliga och byggda miljöer kräver innovativa och effektiva sätt att öka mångfalden i gener, arter och habitat, och till och med skapa nya ekosystem där det behövs.

Temat för årets miljöpris återspeglar och stöder FN:s hållbarhetsmål 14 och 15 om livet i havet och på land.

Tidsfrist 13 maj

Alla kan föreslå kandidater. Tidsfristen för nomineringarna är onsdag 13 maj. Kandidaten kan vara ett nordiskt företag, en organisation eller en privatperson som är verksam i Norden och/eller anknuten till partner utanför Norden. Kandidatens initiativ måste ha ett nordiskt perspektiv.

Vinnaren offentliggörs i Reykjavík den 27 oktober 2020 under Nordiska rådets session på Island.

Tidigare vinnare