Kvinder mere aktive i voldelige ekstremistiske miljøer end antaget

20.04.21 | Nyhed
Knust glass
Photographer
norden.org
15 procent af medlemmerne i voldelige ekstremistiske miljøer er kvinder. Det er langt flere, end forskerne hidtil har antaget. Kvinder spiller også aktive roller i kriminelle handlinger. Det viser en ny rapport, som er finansieret af Nordisk Ministerråd, og som er udført af Institutet för framtidsstudier i Sverige. Rapporten er baseret på kvantitative undersøgelser i Sverige.

Der er kortlagt omtrent 200 kvinder i rapporten "Women in violent extremism", men forskerne mener, at mørketallet er stort. Rapporten er en analyse af kvinder inden for voldelig ekstremisme, og den er baseret på sociodemografiske og kriminelle indikatorer.

Kvinderne er medlemmer af både venstreekstremistiske, højreekstremistiske og voldelige islamistiske miljøer. Analysen viser, at kvinderne spiller en langt mere aktiv rolle i miljøet og i de kriminelle handlinger, end forskningen tidligere har vist. Kriminaliteten, som kvinderne er mistænkt for, drejer sig ofte om voldshandlinger.

Blandt de venstreekstremistiske kvinder har langt de fleste en høj uddannelse med gode karakterer. De har ofte gode jobs og modtager sjældent offentlige sociale ydelser. Dette er ikke tilfældet blandt islamistiske eller højreekstremistiske kvinder. Begge grupper har ofte en lavere uddannelse og en svagere tilknytning til arbejdsmarkedet. Denne tilknytning er svagest blandt kvindelige islamister, De er også mere afhængige af sociale ydelser fra det offentlige.

Når det gælder kriminelle handlinger udmærker venstreekstremistiske kvinder sig i negativ forstand. 60 procent af disse kvinder har været mistænkt for kriminalitet. For kvinder i voldelige islamistiske miljøer eller højreekstremistiske miljøer er tallene henholdsvis 37 og 44 procent.

Forskerne bag rapporten mener, at den tidligere forskning på området er mangelfuld, og at praktisk talt al tilgængelig forskning har indeholdt elementer af kønsdiskrimination. Rapporten konkluderer derfor, at det er nødvendigt med mere forskning for at forstå kvinders rolle i ekstremistiske miljøer, hvorfor og hvordan de bliver rekrutteret, og hvad der er de rette værktøjer for at modvirke denne udvikling.

Contact information