Kvinner mer aktive i voldelige ekstremistmiljøer enn antatt

20.04.21 | Nyhet
Knust glass
Photographer
norden.org
15 prosent av medlemmene i voldelige ekstremistmiljøer er kvinner. Det er langt flere enn forskerne tidligere har antatt. Kvinnen har også aktive roller i kriminelle handlinger. Det viser en ny rapport finansiert av Nordisk ministerråd og som er utført av det svenske Institutet för framtidsstudier. Rapporten er basert på kvantitative undersøkelser i Sverige.

Om lag 200 kvinner er kartlagt i rapporten «Women in violent extremism», men forskerne mener mørketallet er stort. Rapporten er en analyse av kvinner i voldelig ekstremisme basert på ulike sosiodemografiske og kriminelle indikatorer.

Kvinnene er medlemmer av både venstreekstreme-, høyreekstreme- og voldelige islamist miljøer. Analysen viser at kvinnene har en langt mer aktiv rolle i miljøet og kriminelle handlinger enn forskningen tidligere har vist. Kriminaliteten kvinnene er mistenkt for handler ofte om voldshandlinger.

Blant de venstreekstreme kvinnene har langt de fleste høy utdannelse med gode karakterer. De har ofte gode jobber og mottar sjelden sosialstøtte fra det offentlige. Dette er ikke tilfelle blant islamistiske eller høyreekstreme kvinner. Begge disse gruppene har ofte lavere utdannelse og en svakere tilknytning til arbeidsmarkedet. Svakest er denne tilknytningen blant kvinnelige islamister. De er også mer avhengige av sosial støtte fra det offentlige.

Når det gjelder kriminelle handlinger utmerker venstreekstremistiske kvinner seg i negative forstand. 60 prosent av disse kvinnene har vært mistenkt for kriminalitet. For kvinner i voldelige islamistmiljøer eller høyreekstrem miljøer er tallene henholdsvis 37 og 44 prosent.

Forskerne bak rapporten mener tidligere forskning på området er mangelfull og at praktisk talt all tilgjengelig forskning har hatt elementer av kjønnsdiskriminering. Rapporten konkluderer derfor med at mer forskning er nødvendig for å forstå kvinners rolle i ekstremistiske miljøer, hvorfor og hvordan de blir rekruttert samt hva som er de rette verktøyene for å motvirke en slik utvikling.

Contact information