Naiset oletettua aktiivisempia väkivaltaisissa ääriliikkeissä

20.04.21 | Uutinen
Knust glass
Valokuvaaja
norden.org
Yhteensä 15 prosenttia väkivaltaisten ääriliikkeiden jäsenistä on naisia, mikä on huomattavasti enemmän kuin tutkijat ovat tähän saakka olettaneet. Myös rikollisessa toiminnassa naisilla on aktiivinen rooli. Tiedot ilmenevät Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamasta uudesta raportista, jonka on laatinut Ruotsin tulevaisuudentutkimuksen instituutti. Raportti perustuu Ruotsissa tehtyihin määrällisiin tutkimuksiin.

Raportissa ”Women in violent extremism in Sweden” on tunnistettu noin 200 ekstremistinaisen joukko, mutta tutkijoiden mukaan piiloon jää paljon tapauksia. Naisten osallistumista väkivaltaiseen ekstremismiin analysoidaan raportissa erilaisten sosiodemografisten ja rikollisuuteen liittyvien indikaattorien perusteella.

Naisia on mukana äärivasemmisto-, äärioikeisto- ja ääri-islamilaisissa piireissä. Analyysin mukaan naisten rooli näissä ympäristöissä ja rikollisessa toiminnassa on huomattavasti aiemmin tiedettyä aktiivisempi. Useimmiten naiset ovat epäiltyinä väkivaltarikoksista.

Valtaosalla äärivasemmistolaisista naisista on hyvät kouluarvosanat ja korkea koulutus. Heillä on myös usein hyvät työpaikat, ja he ovat harvoin sosiaalietuuksien saajia. Ääri-islamilaisilla ja äärioikeistolaisilla naisilla taas on usein matalampi koulutustaso ja heikompi kiinnittyminen työmarkkinoille. Heikointa kiinnittyminen on islamistinaisilla, jotka ovat myös muita riippuvaisempia yhteiskunnan tuesta.

Rikollisuutta vertailtaessa äärivasemmistolaiset naiset erottuvat joukosta kielteisesti: heistä 60 prosenttia on ollut epäiltynä rikoksesta. Väkivaltaisissa islamisti- tai äärioikeistolaisissa piireissä vastaavat luvut ovat 37 ja 44 prosenttia.

Raportin laatineet tutkijat katsovat, että alan aiemmat tutkimukset ovat puutteellisia ja että niissä on kauttaaltaan sukupuolisyrjinnän piirteitä. Raportissa päädytäänkin suosittamaan lisätutkimuksia, joissa selvitettäisiin ekstremistipiireissä mukana olevien naisten roolia, naisten värväämisen syitä ja keinoja sekä tietoa ennaltaehkäisevistä työkaluista.

Ota yhteyttä