Nordens ældste informationstjeneste fylder 25 år

09.07.23 | Nyhed
Mobilitet
Fotograf
Yadid Levy / norden.org
Nordisk Ministerråds informationstjeneste, Info Norden, fylder 25 år. Siden 1998 har Info Norden været en uundværlig informationskilde for nordboere og spiller en central rolle i at realisere den nordiske vision om at gøre Norden til verdens mest integrerede og bæredygtige region i 2030.

EU besluttede at indføre euroen som fælles valuta, svenskerne indførte et nyt pensionssystem, nordmændene indviede Gardermoen, den lille Havfrue mistede hovedet, Google blev grundlagt og Fucking Åmål gik op i biografen. Året var 1998 og Sveriges minister for nordisk samarbejde, Leif Pagrotsky, indviede den første nordiske hotline som skulle hjælpe nordboerne.

De nationale systemer var og er stadig så forskellige mellem de nordiske lande at det kan være svært at forstå forskellene i beskatning, pension, uddannelse og familiepolitik. Dengang vidste vi at Øresundsbroen snart ville bringe flere millioner mennesker tættere på hinanden og det var derfor på tide at hæve ambitionsniveauet i det nordiske samarbejde. Der er stadig meget arbejde, der skal gøres, før hverdagen kan fungere problemfrit for folk, der bor og arbejder i forskellige nordiske lande.

Leif Pagrotsky, tidligere minister for nordisk samarbejde

I 25 år har Info Norden givet information om hvad man bør tænke på når man vil bo, arbejde eller studere i et andet nordisk land. Tanken var at tilbyde god information til mobile nordboere og samtidig få overblik over de situationer hvor mennesker kommer i klemme og deres frie bevægelighed i Norden bliver begrænset.

Hvad ville nordboerne vide dengang og nu?

For 25 år siden efterspurgte folk information om skat, pension og merit ved job og studier. Det er stadigvæk relevante emner for nordboerne. Men med digitalisering, grænsekontroller, krig i Europa og forandrede bevægelsesmønstre opstår hver dag ønsker om ny information.

Folk vil vide hvad der gælder for social sikring og beskatning ved arbejde på distance fra et andet hjemland, hvordan de kan identificere sig digitalt med e-legitimation mellem landene, hvorfor de ikke kan søge ind på et nordisk gymnasie på lige fod med andre nordboer hvis de har taget sin grundskoleuddannelse i et EU-land uden for Norden, og meget mere.

Info Nordens websider vises årligt op imod 3 millioner gange og mere end 5.000 personer henvender sig hvert år for konkret information. Flere og flere nordboere søger hvert år information for at kunne benytte sine muligheder i Norden. 

Info Norden sætter nordboernes behov på den nordiske agenda

I 25 år har Info Norden sikret at politikere og embedsmænd får kendskab til de problemer der hindrer fri bevægelighed i Norden. Det kan være små problemer i hverdagen eller strukturelle hindringer, der skaber ulighed på længere sigt.

Hvert år indsamler Info Norden eksempler på det der er besværligt for folk der vil benytte sig af det fælles uddannelses-  og arbejdsmarked i Norden. Det drejer sig for eksempel om problemer med at bruge e-legitimation på tværs af grænser, anerkendelse af uddannelse og lange sagsbehandlingstider for at få personnummer.

Info Norden spiller en central  rolle i vores fælles nordiske vision om at Norden skal være den mest bæredygtige og integrerede region i verden i 2030. Ved at skabe resultater der er synlige i nordboernes hverdag, skaber Info Norden merværdi.

Karen Ellemann, Nordisk Ministerråds generalsekretær

Info Norden - specialist på mobilitet i Norden

Info Norden er Nordens største leverandør af information om mobilitet i Norden og kigger stadig fremad med fælles ambitioner for nordboerne, den nordiske region og det nordiske samarbejde når det gælder fri bevægelighed.

Et målrettet arbejde på at styrke sin position som specialist og løbende udvikle digitale løsninger giver nordboerne bedre og hurtigere adgang til at gennemføre de rette valg og tage de korrekte beslutninger.

Info Nordens medarbejdere takker brugerne for den tillid de har vist gennem de første 25 år. Sammen med indbyggerne bidrager Info Norden til de nordiske statsministres vision om at gøre Norden til verdens mest integrerede region at bo og leve i.

Fakta om Info Norden

Info Norden

  • er Nordisk Ministerråd informationstjeneste for personer der vil bo, arbejde, studere eller starte virksomhed i et andet nordisk land.
  • åbnede sit første kontor i Stockholm i 1998 og har siden da åbnet kontorer i alle nordiske hovedstæder.
  • formidler offentlig information om alle nordiske lande og Færøerne, Grønland og Åland på websider der er tilgængelige på dansk, finsk, islandsk, norsk, svensk og engelsk.
  • indsamler grænsehindringer og andre udfordringer som borgerne støder på for at fremme den fri bevægelighed i Norden.