Norden ökar takten för minskat matsvinn

28.09.23 | Nyhet
Grönsaker
Photographer
Ricky Molloy/norden.org
Under 2023 har det nordiska samarbetet för kampen mot matsvinn intensifierats och under de kommande klimatförhandlingarna är matsvinn på agendan. Ministrarnas budskap är tydligt: matsvinnet ska halveras innan 2030 och de nordiska länderna måste öka takten.

En tredjedel av all mat som produceras i världen slängs och i de nordiska länderna slängs eller förstörs mer än 3,6 miljoner ton mat årligen. Minskat matsvinn är en hållbarhetsfråga för klimat och miljö men det är också avgörande för att utveckla motståndskraftiga livsmedelssystem. 

De nordiska ministrarna för fiske, jordbruk, livsmedel och skogsbruk (FJLS) är eniga om att Nordiska ministerrådet ska öka samarbetet och skapa nya allianser för att tillsammans nå hållbarhetsmålen. 

- Vi har alla en roll att spela. Från de små handlingarna i vår vardag där vi litar på våra smaklökar istället för bäst-före-datum. Nu gör Norden gemensamma åtgärder för att säkra ett ökat tempo, säger Karen Ellemann, Nordiska ministerrådets generalsekreterare. 

Minskat matsvinn för ett grönt Norden

Det var på ministermötet på Island i somras som ministrarna för FJLS samlades kring en gemensam deklaration för att både förnya sina tidigare åtaganden till Agenda 2030 och Nordens Vision 2030 och för att kraftsamla arbetet mot matsvinn.  

- Vi står fast beslutna om att aktivt verka för ett minskat matsvinn. Vi uppmanar till ett ökat samarbete över hela livsmedelssystemen för att detta skall ske, skriver ministrarna i deklarationen. 

I deklarationen åtar sig Nordiska ministerrådet att verka för SDG 12 och framförallt SDG 12.3 både nationellt, regionalt och globalt. Det ska göras med flera gemensamma insatser som; ökad dialog kring frivilliga överenskommelser och lagstiftning, nätverk mellan tjänstemän och experter på myndigheter och departement, en handbok med ’best-practices’ samt att lyfta frågan i globala sammanhang. 

Nordiskt toppmöte kickstartade året

Startskottet för den nordiska tempohöjningen var Nordic Food Waste Summit 2023 som resulterade i en rad viktiga rekommendationer till det nordiska samarbetet. På det fullsatta toppmötet i april samlades ministrar, experter, aktivister, företag och civilsamhället från hela Norden.  

Vid konferensen deltog både H.K.H. Sveriges kronprinsessa Victoria och H.K.H. Danmarks Prinsessa Marie och som genom sin närvaro bidrog till att lyfta frågan ytterligare. I sitt öppningstal poängterade Prinsessan Marie att matsvinn inte bara handlar om klimatförändringar: 

- Kampen mot matsvinn är inte bara en fråga om klimatförändringar. Det är också en ekonomisk och etisk fråga. Att minska matsvinn handlar om global rättvisa.

Globalt engagemang

I linje med ministrarnas önskan om att Norden ska agera gemensamt i globala sammanhang så kommer matsvinn vara en av punkterna på agendan under Nordens ”Food Systems Day” i den nordiska paviljongen på COP28 i december.

Det ger Norden en unik möjlighet att driva på det globala samarbetet för att nå de gemensamma hållbarhetsmålen. 

Nordisk toppmöte Nordic Food Waste Summit 2023

H.K.H. Danmarks Prinsessa Marie, Peter Kullgren, Sveriges landsbygdsminister och Jacob Jensen, Danmarks minister för livsmedel, lantbruk och fiske, vid Nordic Food Waste Summit 2023 i Stockholm.

Photographer
Lars Dareberg

H.K.H. Danmarks Prinsessa Marie, Peter Kullgren, Sveriges landsbygdsminister och Jacob Jensen, Danmarks minister för livsmedel, lantbruk och fiske, vid Nordic Food Waste Summit 2023 i Stockholm.

Contact information