Norden øker takten for reduksjon av matsvinn

28.09.23 | Nyhet
Grönsaker
Fotograf
Ricky Molloy/norden.org
I 2023 har det nordiske samarbeidet for kampen mot matsvinn blitt intensivert, og i de kommende klimaforhandlingene står matsvinn på dagsordenen. Ministrenes budskap er tydelig: Matsvinnet skal halveres innen 2030, og de nordiske landene må øke takten.

En tredjedel av all mat som produseres i verden, blir kastet, og i de nordiske landene kastes eller ødelegges det mer enn 3,6 millioner tonn mat i året. Redusert matsvinn er et bærekraftspørsmål for klima og miljø, men det er også avgjørende for å utvikle motstandsdyktige matsystemer.

De nordiske ministrene for fiskeri, jordbruk, mat og skogbruk (FJLS) er enige om at Nordisk ministerråd skal øke samarbeidet og skape nye allianser for å nå bærekraftmålene sammen. 

– Vi har alle en rolle å spille. For eksempel i de små handlingene i hverdagen der vi stoler på smaksløkene våre i stedet for best-før-dato. Nå gjør Norden felles tiltak for å sikre et økt tempo, sier Karen Ellemann, Nordisk ministerråds generalsekretær. 

Redusert matsvinn for et grønt Norden

Det var på ministermøtet på Island i sommer at ministrene for FJLS samlet seg om en felles erklæring både for å fornye sine tidligere forpliktelser til Agenda 2030 og Nordens Visjon 2030 og for å samle kreftene i arbeidet mot matsvinn.

– Vi er fast besluttet på å arbeide aktivt for redusert matsvinn. Vi oppfordrer til økt samarbeid over hele matsystemene for at dette skal skje, skriver ministrene i erklæringen. 

I erklæringen påtar Nordisk ministerråd seg å arbeide for SDG 12 og framfor alt 12.3 både nasjonalt, regionalt og globalt. Det skal gjøres med flere felles tiltak som: økt dialog om frivillige overenskomster og lovgivning, nettverk mellom tjenestemenn og eksperter hos myndigheter og departement, en håndbok med beste praksiser samt å ta opp spørsmålet i globale sammenhenger. 

Nordisk toppmøte kickstartet året

Startskuddet for den nordiske tempoøkningen var Nordic Food Waste Summit 2023, som resulterte i en rekke viktige anbefalinger til det nordiske samarbeidet. På det fullsatte toppmøtet i april møttes ministre, eksperter, aktivister, bedrifter og sivilsamfunnet fra hele Norden.

På konferansen deltok både H.K.H. Sveriges kronprinsesse Victoria og H.K.H. Danmarks prinsesse Marie, som med sitt nærvær bidro til å gjøre spørsmålet enda mer synlig. I sin åpningstale poengterte prinsesse Marie at matsvinn ikke bare handler om klimaendringer: 

– Kampen mot matsvinn er ikke bare et spørsmål om klimaendringer. Det er også et økonomisk og etisk spørsmål. Å redusere matsvinn handler om global rettferdighet.

Globalt engasjement

I tråd med ministrenes ønske om at Norden skal handle i fellesskap i globale sammenhenger, vil matsvinn være et av punktene på dagsordenen under Nordens “Food System Day” i den nordiske paviljongen på COP28 i desember.

Det gir Norden en unik mulighet til å være en pådriver i det globale samarbeidet for å nå de felles bærekraftmålene. 

Nordisk toppmöte Nordic Food Waste Summit 2023

H.K.H. Danmarks Prinsessa Marie, Peter Kullgren, Sveriges landsbygdsminister och Jacob Jensen, Danmarks minister för livsmedel, lantbruk och fiske, vid Nordic Food Waste Summit 2023 i Stockholm.

Fotograf
Lars Dareberg

H.K.H. Danmarks prinsesse Marie, Sveriges distriktsminister Peter Kullgren og Danmarks minister for mat, landbruk og fiskeri Jacob Jensen under Nordic Food Waste Summit 2023 i Stockholm.