Nordiske kulturministre: Beskyt Ukraines kulturarv!

21.06.22 | Nyhed
Kulturarv i Ukraina
Photographer
Dapress/Splash/Ritzau Scanpix

Sofiakatedralen i Kyiv (foto) er UNESCO Verdensarv og et af de steder, som kan trues af ødelæggelse under krigen i Ukraine. Rapporter fra Ukraine peger på ødelæggende konsekvenser for kulturarven med eksempelvis ødelagte kirker og klostre som trækirken "Skete of All Saints" i Svyatogorsk og det nedbrændte lokalhistoriske museum i Ivankiv. 

De nordiske kulturministre, som mødtes i Oslo i begyndelsen af maj, udtrykker stor bekymring for konsekvenserne af Ruslands invasion af Ukraine. Ministrene fordømmer den igangværende krig i Ukraine og opfordrer i en fælles udtalelse til beskyttelse af kulturarven i henhold til gældende internationale konventioner.

Ruslands krig i Ukraine fortsætter ufortrødent nu knap tre måneder efter invasionen i februar. Konsekvenserne er uoverskuelige og de menneskelige lidelser ufattelige. Så længe krigen fortsætter, øges også risikoen for, at Ukraines kulturarv ødelægges. Der er tale om uvurderlige kunstværker, kulturarvsgenstande, monumenter, klostre og UNESCOS verdensarv. Rapporter fra Ukraine om nedbrændte museer, kirker og biblioteker samt ødelæggelser og tyveri viser, at det allerede er et faktum. 


I en fælles udtalelse, som publiceres i dag, opfordrer de nordiske kulturministre til, at den ukrainske kulturarv beskyttes i henhold til UNESCO's Haag-konvention fra 1954 og de to tilhørende protokoller, og de bakker samtidig op om UNESCO's udtalelse om beskyttelse af kulturarven.  
 

– Situationen i Ukraine er ødelæggende, og det er vigtigt at markere, at den uvurderlige kulturarv skal beskyttes. Det er også vigtigt, at vi, de otte nordiske kulturministre, gør det i fællesskab. Det er et spørgsmål om tid, og præcis som det øvrige internationale samfund skal vi gøre, hvad vi kan i Norden, siger Anette Trettebergstuen, Norges kultur- og ligestillingsminister og formand for Nordisk Ministerråd for Kultur i 2022.
 

Støtte fra nordiske kulturaktører og institutioner

Støtteindsatserne fra kultursektoren i Norden for at hjælpe kulturarvsinstitutioner i Ukraine er omfattende og handler om alt fra varetagelse af kunstværker, donationer, udstillinger, opgaver, internationalt samarbejde til deklarationer og udtalelser. Indsatserne får også opmærksomhed fra kulturministrene i den fælles udtalelse:


– De nordiske kulturministre anerkender det engagement, som nordiske kulturaktører og -institutioner har vist for at sætte fokus på behovet for akut støtte til beskyttelse og bevaring, samt de nordiske museers fælles opfordring til at respektere kulturarven.


Kulturministrene opfordrer desuden de nordiske museer til at støtte op om ICOM's etiske regelsæt for at undgå ulovlig handel med kulturgenstande.
 

Ytringsfrihed og beskyttelse af journalister

I kulturministrenes samarbejdsprogram understreges den stigende vigtighed af den kunstneriske frihed, ytringsfriheden og pressefriheden, som alle spiller en stor rolle i det internationale samarbejde. Det viser situationen i Ukraine tydeligt, og det er også inkluderet i ministrenes udtalelse.


– De nordiske kulturministre understreger behovet for beskyttelse af journalister i området, så de kan fremme en fri og uafhængig og upartisk mediedækning under krigen i henhold til FN's resolution 2222 (2015).
 

Contact information