Nordiske kulturministre: Beskytt Ukrainas kulturarv!

21.06.22 | Nyhet
Kulturarv i Ukraina
Fotograf
Dapress/Splash/Ritzau Scanpix

Sofiakatedralen i Kiev (foto) er et av flere kulturminner på UNESCOs verdensarvliste som kan trues av ødeleggelse under krigen i Ukraina. Rapporter fra Ukraina påviser ødeleggende konsekvenser for kulturarven med for eksempel ødelagte kirker og klostre som Allehelgensklosteret i Svjatohirsk og det nedbrente lokalhistoriske museet i Ivankiv. 

De nordiske kulturministrene som møttes i Oslo i begynnelsen av mai, uttrykker stor uro for konsekvensene av Russlands invasjon av Ukraina. Ministrene fordømmer den pågående krigen i Ukraina og oppfordrer i en felles uttalelse til å beskytte kulturarven i tård med gjeldende internasjonale konvensjoner.

Russlands krig i Ukraina fortsetter ufortrødent nå knapt tre måneder etter invasjonen i februar. Konsekvensene er uoverskuelige og den menneskelige lidelsen ufattelig. Så lenge krigen pågår, øker også risikoen for at Ukrainas kulturarv blir ødelagt, med uvurderlige kunstverk, kulturarvgjenstander, monumenter, klostre og UNESCOs verdensarv. Rapporter fra Ukraina om nedbrente museer, kirker og biblioteker samt ødeleggelse og tyverier viser at dette allerede er en realitet.

I en felles uttalelse som publiseres i dag, oppfordrer de nordiske kulturministrene om at den ukrainske kulturarven må beskyttes i tråd med UNESCOs Haag-konvensjon fra 1954 og de to tilhørende protokollene, og de støtter opp om UNESCOs uttalelse om beskyttelse av kulturarven.

– Situasjonen i Ukraina er ødeleggende, og det er viktig å markere at den uvurderlige kulturarven må beskyttes.Det er også viktig  at vi, de åtte nordiske kulturministrene, gjør det sammen. Det er et spørsmål om tid, og akkurat som det øvrige internasjonale samfunnet må vi i Norden gjøre hva vi kan, sier Anette Trettebergstuen, Norges kultur- og likestillingsminister og leder for Nordisk ministerråd for kultur i 2022.

 

Støtte fra nordiske kulturaktører og -institusjoner

Støtteinnsatsene fra kultursektoren i Norden for å hjelpe kulturarvinstitusjoner i Ukraina er omfattende og handler om alt fra ivaretakelse av kunstverk, donasjoner, utstillinger, jobboppdrag og internasjonalt samarbeid til erklæringer og uttalelser. Innsatsene får også oppmerksomhet av kulturministrene i den felles uttalelsen.

– De nordiske kulturministrene erkjenner engasjementet som nordiske kulturaktører og -institusjoner har utvist for å synliggjøre behovet for akutt støtte til beskyttelse og bevaring, samt de nordiske museenes felles oppfordring om å respektere kulturarven.

Kulturministrene oppfordrer også de nordiske museene til å støtte opp om ICOMs etiske regelverk for å unngå ulovlig handel med kulturgjenstander.

Ytringsfrihet og beskyttelse av journalister

I kulturministrenes samarbeidsprogram framheves den kunstneriske friheten, ytringsfriheten og mediefriheten som stadig viktigere, og at disse har en viktig rolle i det internasjonale samarbeidet. Det viser i høy grad situasjonen i Ukraina, og dette er også med i ministrenes uttalelse.

– De nordiske kulturministrene understreker behovet for beskyttelse av journalister i området så de kan fremme en fri og uavhengig og partisk mediedekning mens krigen pågår, i tråd med FNs resolusjon 2222 (2015).