Nordiska kulturministrar: Skydda Ukrainas kulturarv!

21.06.22 | Nyhet
Kulturarv i Ukraina
Fotograf
Dapress/Splash/Ritzau Scanpix

Sofiakatedralen i Kiev (foto) är ett av Unescos världsarv som kan hotas av förstörelse under kriget i Ukraina. Rapporter från Ukraina visar på förödande konsekvenser för kulturarvet med exempelvis förstörda kyrkor och kloster som träkyrkan ”Skete of All Saints” i Svyatogorsk och det nedbrunna lokalhistoriska museet i Ivankiv. 

De nordiska kulturministrarna som träffades i Oslo i början av maj uttrycker stor oro för konsekvenserna av Rysslands invasion av Ukraina. Ministrarna fördömer det pågående kriget i Ukraina och uppmanar i ett gemensamt uttalande till beskyddandet av kulturarvet i linje med gällande internationella konventioner.

Rysslands krig i Ukraina fortsätter oförtrutet nu knappt tre månader efter invasionen i februari. Konsekvenserna är oöverskådliga och det mänskliga lidandet ofattbart. Så länge som kriget pågår ökar också riskerna för att Ukrainas kulturarv förstörs med ovärderliga konstverk, kulturarvsföremål monument, kloster och Unescos världsarv. Rapporter från Ukraina med nerbrunna museum, kyrkor och bibliotek liksom förstörelse och stölder visar att det redan är en realitet. 

I ett gemensamt uttalande som publiceras idag uppmanar de nordiska kulturministrarna att det ukrainska kulturarvet måste skyddas i linje med UNESCO:s Haagkonvention från 1954 och de två tillhörande protokollen, samt stöttar upp kring UNESCO:s uttalande om skydd av kulturarvet.    

- Situationen i Ukraina är förödande och det är viktigt att markera att det ovärderliga kulturarvet måste skyddas. Det är också viktigt att vi, de åtta nordiska kulturministrarna gör det tillsammans. Det är en fråga om tid och precis som det övriga internationella samfundet måste vi i Norden göra vad vi kan, säger Anette Trettebergstuen, Norges kultur- och jämställdhetsminister och ordförande i Nordiska ministerrådet för kultur 2022.  

Stöd från nordiska kulturaktörer och institutioner

Stödinsatserna från kultursektor i Norden för att hjälpa kulturarvsinstitutioner i Ukraina är omfattande och handlar om allt från omhändertagande av konstverk, donationer, utställningar, jobbuppdrag, internationella samarbeten till deklarationer och uttalanden. Insatser som också uppmärksammas av kulturministrarna i det gemensamma uttalandet:

- De nordiska kulturministrarna erkänner det engagemang som nordiska kulturaktörer och -institutioner visat för att lyfta fram behovet av akut stöd till skydd och bevarande samt de nordiska museernas gemensamma uppmaning att respektera kulturarvet.

Kulturministrarna uppmanar även de nordiska museerna att stötta upp kring ICOM:s etiska regelverk för att undgå olaglig handel med kulturföremål.  

Yttrandefrihet och skydd av journalister

I kulturministrarnas samarbetsprogram lyfts den konstnärliga friheten, yttrandefriheten och mediefriheten som allt viktigare och som har en stor roll i det internationella samarbetet. Det visar i hög grad situationen i Ukraina och det finns också med i ministrarnas uttalande.

- De nordiska kulturministrarna understryker behovet av skydd av journalister i området så att de kan främja en fri och oberoende och opartisk mediabevakning under tiden kriget pågår, i linje med FN:s resolution 2222 (2015).