Sidste chance for indstillinger til Nordisk Råds miljøpris 2021

04.05.21 | Nyhed
Tema miljöpriset fællesspisning Absalon
Photographer
Maria Albrechtsen Mortensen / Scanpix
Kender du en kandidat der fortjener Nordisk Råds miljøpris? Så er det ved at være sidste udkald – fristen for indstillinger er onsdag d. 12. maj.

Nordisk Råds miljøpris går i år til nogen i Norden, som har gjort noget særligt for at bidrage til udviklingen af bæredygtige fødevaresystemer - fra hav og jord til bord og retur. Vi er alle nødt til at spise for at leve. Derfor er det vigtigt, at vores fødevaresystemer fungerer på en miljømæssigt, økonomisk og socialt bæredygtig måde. Bæredygtighed spænder fra primærproduktion til tallerken og dermed fra hav og jord til bord og hele vejen til genbrug af alt fra organisk affald til emballage.

Kender du til en person eller en organisation som gør et ekstra arbejde for at skabe et bæredygtigt fødevaresystem? Indstil din kandidat til Nordisk Råds miljøpris senest d. 12. maj. Alle kan indstille kandidater til prisen og vinderen belønnes med 300.000 DKK.

Om årets tema: Bæredygtige fødevaresystemer

Når fødevareproduktionen er bæredygtig, produceres fødevarerne så vidt muligt lokalt og med miljømæssigt bæredygtige metoder. Inden for landbrug lægges der primært vægt på recirkuleret plantenæring og miljøvenlige landbrugsmetoder, som tager hensyn til udledning af drivhusgasser og kulstofbinding, biologisk mangfoldighed og god forvaltning af vandressourcer. Dyrehold og fiskeavl tager miljøansvar og følger værdier af en høj dyreværnsetisk standard. Naturressourcer, der anvendes til mad, fx vildt, vild fisk og andre naturprodukter, udnyttes klogt.

Når råvarer forædles til fødevareprodukter, bevares deres næringsindhold så godt som muligt. Der er ikke noget ressourcespild i fødevareindustrien, produkter emballeres på en energieffektiv måde, og miljøaftrykket til distribution minimeres. Virksomheder og butikker tilbyder kunderne bæredygtige alternativer og minimerer desuden madspild i kraft af egne tiltag. Forbrugernes mad er baseret på miljømæssigt bæredygtige alternativer, for eksempel vegetarisk mad tilpasset efter årstiden. Vi spiser så mange kalorier, som vi har brug for, ingen mad går til spilde, og organisk affald genbruges.

En central udfordring i arbejdet med FNs bæredygtighedsmål

Et bæredygtigt fødevaresystem gør det muligt at understøtte flere af FNs bæredygtighedsmål, blandt andet ansvarligt forbrug og produktion (12) klimaindsatser (13), livet i havet og dets ressourcer (14) samt økosystemer på land og biologisk mangfoldighed (15).

COVID-19-pandemien har desuden vist os, at globale produktionskæder kan rammes hårdt i krisetider. Mere end to milliarder mennesker er i hvert fald delvist afhængige af importeret mad. Derfor er regionale og nationale bæredygtige fødevaresystemer vigtige nøgler til social modstandsdygtighed. Reel bæredygtighed kræver, at fødevareproduktionen har en positiv eller neutral indvirkning på klima- og miljømålene.

Hvem skaber effektive og innovative løsninger på vores fælles udfordring? Indstil dem som kandidat til Nordisk Råds miljøpris. Deadline er 12. maj.

Om Nordisk Råds miljøpris

I år uddeles Nordisk Råds miljøpris for 27. gang og hylder i 2021 nordiske initiativer, som har gjort en særlig indsats for at sikre et bæredygtigt fødevaresystem. Alle kan indstille kandidater til prisen og vinderen belønnes med 300.000 DKK.

Prisen blev uddelt første gang i 1995 og har til formål at styrke bevidstheden om miljøarbejdet i Norden. Alle kan indstille kandidater. Miljøprisen gives til en nordisk organisation, en virksomhed eller en person, som på forbilledlig vis har formået at integrere respekten for miljøet i sin virksomhed eller gerning, eller som på anden vis har gjort en ekstraordinær indsats for miljøet.

Vinderen offentliggøres i København den 2. november 2021 i forbindelse med Nordisk Råds session i Danmark.