Sista chansen att föreslå kandidater till Nordiska rådets miljöpris 2021

04.05.21 | Nyhet
Tema miljöpriset fællesspisning Absalon
Photographer
Maria Albrechtsen Mortensen / Scanpix
Känner du en kandidat som förtjänar Nordiska rådets miljöpris? I så fall ska du skynda dig – tidsfristen för förslag är onsdag 12 maj.

Nordiska rådets miljöpris går i år till någon i Norden, som har gjort något särskilt för att bidra till utvecklingen av hållbara livsmedelssystem - från hav och jord till bord och tillbaka. Vi måste alla äta för att leva. Därför är det viktigt att våra livsmedelssystem fungerar på ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Hållbarhet spänner från primärproduktion till tallriken och därmed från hav och jord till bord och hela vägen till återvinning av allt från organiskt avfall till förpackningar.

Känner du till en person eller en organisation som gör ett extra arbete för att skapa ett hållbart livsmedelssystem? Föreslå din kandidat till Nordiska rådets miljöpris senast 12 maj. Alla kan föreslå kandidater till priset och vinnaren belönas med 300 000 DKK.

Om årets tema: Hållbara livsmedelssystem

När livsmedelsproduktionen är hållbar, produceras livsmedlen i så stor utsträckning som möjligt lokalt och med miljömässigt hållbara metoder. Inom jordbruk läggs det primärt vikt vid att cirkulera växtnäringen och vid miljövänliga jordbruksmetoder, som tar hänsyn till utsläpp av växthusgaser och koldioxidbindning, biologisk mångfald och god förvaltning av vattenresurser. Djurhållning och fiskavel tar miljöansvar och följer värden av en hög djurskyddsetisk standard. Naturresurser som används till mat, till exempel vilt, vild fisk och andra naturprodukter, utnyttjas klokt.

När råvaror förädlas till livsmedelsprodukter, bevaras deras näringsinnehåll så gott som möjligt. Det förekommer inget resursspill inom livsmedelsindustrin, produkter förpackas på ett energieffektivt sätt, och distributionens miljöavtryck minimeras. Företag och butiker erbjuder kunderna hållbara alternativ och minimerar dessutom matspill genom egna åtgärder. Konsumenternas mat baseras på miljömässigt hållbara alternativ, till exempel vegetarisk mat anpassad efter årstiden. Vi äter så många kalorier som vi behöver, ingen mat går till spillo, och organiskt avfall återvinns.

En central utmaning i arbetet med FN:s hållbarhetsmål

Ett hållbart livsmedelssystem gör det möjligt att understödja flera av FN:s globala hållbarhetsmål, bland annat hållbar konsumtion och produktion (12) klimatinsatser (13), hav och marina resurser (14) samt ekosystem och biologisk mångfald (15).

Covid-19-pandemin har därtill visat oss att globala produktionskedjor kan drabbas hårt i kristider. Över två miljarder människor är i varje fall delvis beroende av importerad mat. Därför är regionala och nationella hållbara livsmedelssystem viktiga nycklar till social motståndskraft. Reell hållbarhet kräver att livsmedelsproduktionen har en positiv eller neutral inverkan på klimat- och miljömålen.

Vem skapar effektiva och innovativa lösningar på vår gemensamma utmaning? Föreslå dem som kandidater till Nordiska rådets miljöpris. Tidsfristen är 12 maj.

Om Nordiska rådets miljöpris

I år utdelas Nordiska rådets miljöpris för 27:e gången och hyllar nordiska initiativ, som har gjort en särskild insats för att säkra ett hållbart livsmedelssystem. Alla kan föreslå kandidater till priset och vinnaren belönas med 300 000 DKK.

Priset utdelades första gången 1995 och har som mål att öka medvetenheten om miljöarbetet i Norden. Alla kan nominera kandidater. Miljöpriset ges till en nordisk organisation, näringsverksamhet eller person som på ett föredömligt sätt har lyckats integrera respekten för miljön i sin verksamhet eller i sitt arbete eller som på annat sätt har gjort en extraordinär insats för miljön.

Vinnaren offentliggörs i Köpenhamn den 2 november 2021 i samband med Nordiska rådets session i Danmark.