Siste innkalling til Nordisk råds miljøpris 2021

04.05.21 | Nyhet
Tema miljöpriset fællesspisning Absalon
Photographer
Maria Albrechtsen Mortensen / Scanpix
Kjenner du en kandidat som fortjener Nordisk råds miljøpris? Da er det like før det er siste sjanse – frist for innstillinger er onsdag 12. mai.

Nordisk råds miljøpris går i år til noen i Norden som har gjort noe særskilt for å bidra til utviklingen av bærekraftige matsystemer – fra hav og jord til bord og tilbake. Vi er alle nødt til å spise for å leve. Derfor er det viktig at matsystemene våre fungerer på en miljømessig, økonomisk og sosialt bærekraftig måte. Bærekraft spenner fra primærproduksjon til tallerken og dermed fra hav og jord til bord og hele veien til gjenbruk av alt fra organisk avfall til emballasje.

Kjenner du til en person eller en organisasjon som gjør et ekstra arbeid for å skape et bærekraftig matsystem? Innstill din kandidat til Nordisk råds miljøpris senest 12. mai. Alle kan innstille kandidater til prisen, og vinneren får 300 000 DKK.

Om årets tema: Bærekraftige matsystemer

Når matproduksjonen er bærekraftig, produseres matvarene så vidt mulig lokalt og med miljømessig bærekraftige metoder. Innenfor jordbruk legges det primært vekt på resirkulert plantenæring og miljøvennlige landbruksmetoder som tar hensyn til utslipp av drivhusgasser og karbonbinding, biologisk mangfold og god forvaltning av vannressurser. Dyrehold og fiskeoppdrett tar miljøansvar og følger verdier av høy dyrevernsetisk standard. Naturressurser som brukes til mat, for eksempel vilt, vill fisk og andre naturprodukter, utnyttes klokt.

Når råvarer foredles til matprodukter, bevares næringsinnholdet så godt som mulig. Det er ikke noe ressurssvinn i matindustrien, produkter emballeres på en energieffektiv måte, og miljøavtrykket til distribusjon minimeres. Bedrifter og butikker tilbyr kundene bærekraftige alternativer og minimerer dessuten matsvinn ved hjelp av egne tiltak. Forbrukernes mat er basert på miljømessig bærekraftige alternativer, for eksempel vegetarisk mat tilpasset etter årstiden. Vi spiser så mange kalorier som vi trenger, ingen mat går til spille, og organisk avfall gjenbrukes.

En sentral utfordring i arbeidet med FNs bærekraftmål

Et bærekraftig matsystem gjør det mulig å støtte opp om flere av FNs bærekraftmål, blant annet ansvarlig forbruk og produksjon (12), klimatiltak (13), livet i havet og dets ressurser (14) samt økosystemer på land og biologisk mangfold (15).

Covid-19-pandemien har dessuten vist oss at globale produksjonskjeder kan rammes hardt i krisetider. Mer enn to milliarder mennesker er i hvert fall delvis avhengige av importert mat. Derfor er regionale og nasjonale bærekraftige matsystemer viktige nøkler til sosial motstandskraft. Reell bærekraft krever at matproduksjonen har en positiv eller nøytral innvirkning på klima- og miljømålene.

Hvem skaper effektive og innovative løsninger på vår felles utfordring? Innstill dem som kandidat til Nordisk råds miljøpris. Fristen er 12. mai.

Om Nordisk råds miljøpris

I år utdeles Nordisk råds miljøpris for 27. gang, og i 2021 hyller prisen nordiske initiativer som har gjort en særskilt innsats for å sikre et bærekraftig matsystem. Alle kan innstille kandidater, og vinneren får 300 000 DKK.

Prisen ble overrakt første gang i 1995 og har som formål å styrke bevisstheten om miljøarbeidet i Norden. Alle kan innstille kandidater. Miljøprisen gis til en nordisk organisasjon, virksomhet eller person som på en forbilledlig måte har greid å integrere respekten for miljøet i sin virksomhet eller gjerning, eller som på annet vis har gjort en ekstraordinær innsats for miljøet.

Vinneren offentliggjøres i København 2. november 2021 i forbindelse med Nordisk råds sesjon i Danmark.