Styrket samarbejde skal sikre fødevareforsyningen i Norden  

22.06.22 | Nyhed
gruppbild av ministrar på strand
Fotograf
Anna Rosenberg

 

 

 

 

 

 

 

Stigende madpriser og dyrere energi og gødning er konsekvenser af krigen i Ukraine. Hvordan påvirkes fødevareproduktionen i Norden, og hvordan kan vi mindske sårbarheden? 10 nordiske ministre med ansvar for fødevarer, jordbrug, skovbrug og fiskeri ønsker at styrke samarbejdet om kriseberedskabet.

På baggrund af den igangværende krig i Ukraine og med erfaringer fra både pandemi og ekstremt vejr, samledes ministre fra alle de nordiske lande i Tromsø i Nordnorge for at diskutere fødevareforsyning og beredskab.

– Det, der engang var science fiction, er nu vores hverdag. Vi befinder os ikke bare i en krisesituation. Det er en ny virkelighed, og vi skal se på fødevareproduktionen med nye øjne. Mit vigtigste budskab er, at den akutte krise ikke må blive en årsag til at udskyde tiltagene for at løse klimakrisen, sagde Svandís Svavarsdóttir, minister for mad, jordbrug og fiskeri i Island.

 

Afhængig af udenlandsk arbejdskraft og import

Covid-19-pandemien afslørede, hvor sårbarheden er i de nordiske fødevaresystemer: Vi er i høj grad afhængige af udenlandsk arbejdskraft og af importeret mad og foder.

Den ekstremt tørre sommer i 2018 viste med al tydelighed, hvilke udfordringer landbruget står over for, når klimaet ændrer sig.

Det er altså den ene krise efter den anden, og på mødet den 22. juni i Tromsø diskuterede ministrene, hvordan de kan samarbejde landene imellem for styrke resiliensen i fødevareproduktionen i krisetider.  

"Vi kan udvikle egne proteiner og gødningsmidler"

– Vi kan se, hvor afhængig Norden er af importeret kunstgødning og kraftfoder til landbrugsdyr. Jeg ønsker, at Norden tager initiativ til fælles løsninger, som også er miljøvenlige. Vi skal udvikle alternative proteiner og gødningsmidler, som kan erstatte det, som vi importerer, sagde Sandra Borch, minister for landbrug og fødevarer i Norge og vært for mødet.  

Stands afhængigheden af olie og gas

Anna-Caren Sätherberg, landdistriktsminister i Sverige, understregede, at en robust fødevareproduktion ikke kan bygge på afhængighed af fossile brændsler.

– Situationen viser, at klimaomstillingen er vigtigere end nogensinde, ikke mindst for at vi kan gøre os uafhængige af russisk olie og gas. Der er stadig et stort potentiale for bæredygtige fødevaresystemer i det nordiske samarbejde. I fremtiden kommer det også til at gavne vores fødevareforsyning, sagde Anna-Caren Sätherberg.

Den færøske minister havde en lignende pointe: Fiskerierhvervet kan kun blive modstandsdygtig over for kriser, hvis vi fisker på en bæredygtig måde – i både nationalt og nordisk regi.

Forstudie om styrket bioøkonomi

Kort efter det russiske angreb på Ukraine bestilte Nordisk Ministerråd et forstudie om, hvordan robustheden kan styrkes i bioøkonomien, det vil sige skov-, jordbrugs- og fiskerierhvervene i en bred forstand.  

En arbejdsgruppe under ledelse af Nordic Agri Research (NKJ) og Nordic Forest Research (SNS) skal identificere områder, som bør styrkes gennem fælles nordiske indsatser.

"Vi har brug for et politisk mandat"

– Vi har brug for et tydeligt mandat fra politikerne, hvis vi skal skabe et effektivt nordisk samarbejde om at styrke fødevareforsyningen og beredskabet. Så kan vi mobilisere eksperter og organisationer inden for erhvervene, vise retningen og tydeliggøre, hvem der skal tage ansvaret, sagde Per Hansson, generalsekretær i Nordic Agri Research.