Nordisk Ministerråds budget 2024 er vedtaget

01.11.23 | Nyhed
Stortinget
Photographer
Magnus Fröderberg/norden.org
De Nordiske Samarbejdsministre og Nordisk Råds præsidie drøftede Nordisk Ministerråds budget 2024 under Nordisk Råds 75. session i Oslo.

Den 30. oktober vedtog de nordiske samarbejdsministre budgettet for 2024. Dagen efter vedtog Nordisk Råd sin betænkning over Nordisk Ministerråds budget for 2024. Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd drøfter årligt Nordisk Ministerråds budget og allerede i sommeren 2023 indgik man en aftale, som prioriterer en række konkrete indsatser i budgettet for 2024, deriblandt inden for kultur- og uddannelsesområdet.  

 

Fokus på Vision 2030 

Udgangspunkt for budgettet er Nordisk Ministerråds vision om, at Norden skal blive verdens mest bæredygtige og integrerede region frem mod 2030. Visionen indeholder tre strategiske prioriteringer, som har til sigte at gøre Norden til en foregangsregion, når det gælder grøn omstilling, social bæredygtighed og konkurrenceevne. Samarbejde med de nordiske institutioner, Nordisk Ministerråds kontorer i Baltikum, civilsamfund og erhvervssektoren er centralt for arbejdet med Vision 2030. Ligeså, at der fortsat arbejdes tværsektorielt og målrettet for at sikre stærkt ejerskab blandt nordiske politikere. Samarbejdet mellem Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd i forhold til budgettet er et led i denne proces.