Stärkt samarbete ska säkra livsmedelsförsörjningen i Norden  

22.06.22 | Nyhet
gruppbild av ministrar på strand
Fotograf
Anna Rosenberg


 

 

 

 

 

 

 

Rusande matpriser och dyrare energi och gödningsmedel – konsekvenser av kriget i Ukraina. Hur påverkas livsmedelsproduktionen i Norden och hur kan vi minska sårbarheten? 10 nordiska ministrar med ansvar för livsmedel, jord, skog och fiske vill stärka samarbetet kring krisberedskapen.

Med det pågående kriget i Ukraina som fond, och med erfarenheter av både pandemi och extremväder, slöt ministrar från alla de nordiska länderna upp i nordnorska Tromsø för att diskutera livsmedelsförsörjning och beredskap.

-  Det som en gång var science fiction är vårt dagliga liv idag. Vi är inte bara i en krissituation, det här är en ny verklighet och vi behöver se på livsmedelsproduktionen med nya ögon. Mitt viktigaste budskap är att vi inte kan låta den akuta krisen bli ett skäl att skjuta upp åtgärderna för lösa klimatkrisen, sa Svandís Svavarsdóttir, minister för mat, jordbruk och fiskeri på Island.

 

Beroende av utländsk arbetskraft och import

Covid-19-pandemin avslöjade var sårbarheten finns i de nordiska livsmedelssystemen; att vi i hög grad är beroende av utländsk arbetskraft och av importerad mat och foder.

Den extremt torra sommaren 2018 visade i blixtbelysning vilka utmaningarna lantbruket står inför när klimatet förändras.

Det handlar alltså om kris på kris, och på sitt möte den 22 juni i norska Tromsö diskuterade ministrarna hur de kan samarbeta mellan länderna för att stärka resiliensen, motståndskraften, i livsmedelsproduktionen i kristider.  

"Vi kan ta fram egna proteiner och gödningsmedel"

- Vi ser hur beroende Norden är av importerad konstgödsel och kraftfoder till jordbruksdjuren. Jag vill att Norden tar initiativ till gemensamma lösningar som också är miljövänliga. Det ska handla om att ta fram alternativa proteiner och gödningsmedel som kan ersätta det vi importerar, sa Sandra Borch, minister för lantbruk och livsmedel i Norge, och värd för mötet.
 

Bryta beroendet av olja och gas

Anna-Caren Sätherberg, landsbygdsminister i Sverige, poängterade att en robust livsmedelsproduktion inte kan bygga på ett fossilberoende.

- Situationen visar att klimatomställningen är viktigare än någonsin, inte minst för att bryta beroendet av rysk olja och gas. Det finns fortfarande en stor potential i nordiskt samarbete för hållbara livsmedelssystem. I förlängningen kommer det också att gynna vår livsmedelsförsörjning, sa Anna-Caren Sätherberg.

Den färöiske ministern hade en liknande poäng: Fiskerinäringen blir bara robust mot kriser om vi fiskar på ett hållbart sätt, både nationellt och nordiskt.

Förstudie om stärkt bioekonomi

Kort efter det ryska angreppet på Ukraina beställde Nordiska ministerrådet en förstudie om hur robustheten kan stärkas i bioekonomin, alltså skog-, jordbruks- och havsnäringarna i bred betydelse.  

En arbetsgrupp under ledning av Nordic Agri Research (NKJ) och Nordic Forest Research (SNS) ska identifiera områden som bör stärkas genom gemensamma nordiska insatser.

"Vi behöver ett politiskt mandat"

- För att skapa ett effektivt nordiskt samarbete för att stärka livsmedelsförsörjning och beredskap, behöver vi ett tydligt mandat från politiken. Då kan vi mobilisera experter och organisationer inom näringarna, peka ut riktningen och tydliggöra vem som ska ta ansvaret, sa Per Hansson,  generalsekreterare för Nordic Agri Research.