Styrket samarbeid skal sikre matforsyningen i Norden

22.06.22 | Nyhet
gruppbild av ministrar på strand
Fotograf
Anna Rosenberg

 

Stigende matpriser og dyrere energi og gjødsel – konsekvenser av krigen i Ukraina. Hvordan påvirkes matproduksjonen i Norden, og hvordan kan vi redusere sårbarheten? Ti nordiske ministre med ansvar for mat, jord- og skogbruk og fiske vil styrke samarbeidet om kriseberedskapen.

Med den pågående krigen i Ukraina som bakteppe og med erfaringer fra både pandemi og ekstremvær møttes ministre fra alle de nordiske landene i Tromsø for å diskutere matforsyning og beredskap.

– Det som en gang var science fiction, er vårt daglige liv i dag. Vi er ikke bare i en krisesituasjon, dette er en ny virkelighet, og vi må se på matproduksjonen med nye øyne. Mitt viktigste budskap er at vi ikke kan la den akutte krisen bli en grunn til å utsette tiltakene for å løse klimakrisen, sa Svandís Svavarsdóttir, minister for mat, jordbruk og fiske på Island.

Avhengige av utenlandsk arbeidskraft og import

Covid-19-pandemien avslørte hvor sårbarheten ligger i de nordiske matsystemene, at vi i høy grad er avhengige av utenlandsk arbeidskraft og av importert mat og fôr.

Den ekstremt tørre sommeren 2018 viste overveldende tydelig hvilke utfordringer landbruket står overfor når klimaet endres.

Det handler altså om krise på krise, og på møtet i Tromsø 22. juni diskuterte ministrene hvordan de kan samarbeide mellom landene for å styrke motstandskraften i matproduksjonen i krisetider.

"Vi kan utvikle egne proteiner og gjødslingsmidler"

– Vi ser hvor avhengig Norden er av importert kunstgjødsel og kraftfôr til dyra i landbruket. Jeg vil at Norden skal ta initiativ til felles løsninger som også er miljøvennlige. Det skal handle om å utvikle alternative proteiner og gjødslingsmidler som kan erstatte det vi importerer, sa Sandra Borch, Norges landbruks- og matminister og vert for møtet.  

Bryt avhengigheten av olje og gass

Anna-Caren Sätherberg, landsbygdsminister i Sverige, poengterte at en robust matproduksjon ikke kan bygge på fossilavhengighet.

– Situasjonen viser at klimaomstillingen er viktigere enn noensinne, ikke minst for å bryte avhengigheten av russisk olje og gass. Det er fortsatt et stort potensial i nordisk samarbeid for bærekraftige matsystemer. I fortsettelsen vil det også styrke matforsyningen, sier Anna-Caren Sätherberg.

Den færøyske ministeren hadde et lignende poeng: Fiskerinæringen blir bare robust mot kriser hvis vi fisker på en bærekraftig måte, både nasjonalt og nordisk.

Forstudie om styrket bioøkonomi

Like etter det russiske angrepet på Ukraina bestilte Nordisk ministerråd en forstudie om hvordan robustheten kan styrkes i bioøkonomien, altså skogbruks-, jordbruks- og havnæringene i vid forstand.

En arbeidsgruppe under ledelse av Nordic Agri Research (NKJ) og Nordic Forest Research (SNS) skal identifisere områder som bør styrkes med felles nordiske tiltak.

Vi trenger et politisk mandat

– For å skape et effektivt nordisk samarbeid for å styrke matforsyning og beredskap trenger vi et tydelig mandat fra politikken. Da kan vi mobilisere eksperter og organisasjoner innenfor næringene, peke ut retningen og tydeliggjøre hvem som skal ta ansvaret, sa Per Hansson, generalsekretær for Nordic Agri Research.