Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Swedish.

Beskattning av uppdragstagare i bemanningsföretag (vikarbureauer)

Bemanningsföretag med säte på den svenska sidan kan inte hyra ut personal till danska företag på andra sidan Öresund och använda sig av den svenska montörsregeln. Skälet är att Danmark, i överenstämmelse med det nordiska skatteavtalet och OECD:s modellavtal, beskattar utländska arbetstagares löneinkomst för arbete som är utfört i Danmark i de fall som rör uthyrning av arbetskraft. Detta till exempel när den danska arbetsgivaren, enligt OECD:s kriterier om ledarskaps- och instruktionsrätt osv., anses vara den verkliga arbetsgivaren. Det danska företag som använder sig av bemanningsföretag är ansvarigt för administration och skatteinbetalningar för den inhyrda personalen. Detta resulterar i att lönen som utgångspunkt beskattas med en bruttoskattesats på 35,6%. Arbetstagaren kan emellertid välja att bli beskattad enligt de allmänna reglerna.

Information

Serienummer
14-054
Berørte lande
Danmark
Sverige
Kategori
Skatt och finans
Status
Uløst
Prioriteret af grænsehindringsrådet
Ja

De svenska bemanningsföretagen ser en stor marknad i Öresundsregionen för tillfällig uthyrning av personal från Sverige till Danmark. Genom att de får tillgång till en större marknad kan de anpassa behovet av personal på båda sidor av sundet.  Det innebär bland annat att de kan flytta över anställda från Sverige till Danmark då det uppstår en stor mängd arbetsuppgifter på den danska sidan samtidigt som det råder en svag efterfrågan på den svenska.

Generellt för dem som bor i Sverige och arbetar i Danmark är att man betalar skatt och är socialförsäkrad i arbetslandet, i detta fall Danmark. Enligt montörsregeln beskattas medarbetaren som arbetar mindre än 183 dagar i ett annat nordiskt land i hemlandet, där bemanningsföretaget har sitt säte. Om ett danskt företag hyr svensk arbetskraft genom ett svenskt bemanningsföretag blir medarbetaren skattskyldig, enligt den generella principen, för sin löneinkomst i Danmark.  Detta beror på att Danmark, i överenstämmelse med det nordiska skatteavtalet och OECD:s modellavtal, beskattar utländska arbetstagares löneinkomst för arbete som är utfört i Danmark genom uthyrning av arbetskraft. Detta sker när den danska arbetsgivaren, enligt OECD:s kriterier om ledarskaps- och instruktionsrätt osv., anses vara den verkliga arbetsgivaren. Därmed försäkrar man att huvudregeln i det nordiska skatteavtalet och OECD:s modellavtal -  att arbetslandet kan beskatta löneinkomsten -  inte kan kringgås genom användning av en formell utländsk arbetsgivare.

Den danska arbetsgivaren som hyr in bemanningspersonal är ansvarig för administration och inbetalning av en bruttoskatt på 35,6% av lönen till skatteförvaltningen i Danmark. Den svenska bemanningspersonalen kan dock välja vanlig beskattning. De svenska bemanningsföretagen är kritiska till att det är deras kund i Danmark som blir involverad i administrationen i Danmark. De svenska bemanningsföretagen vill själva ta hand om administrationen, något som är en viktig del av deras affärsidé.

Danska myndigheter menar att detta inte är något gränshinder då den inhyrda personalen inte är någon administrativ börda för det svenska bemanningsföretaget och dess personal. Skatten betalas in av den danska arbetsgivaren till det danska skatteverket och den inhyrda personalen behöver inte göra någon dansk deklaration. De danska reglerna innebär att den danska kunden får insyn i vad som är ren lönekostnad för det svenska bemanningsföretaget. Det är inte önskvärt ur det svenska bemanningsföretagets perspektiv.

Eksempel

Ett danskt företag inom sjukvården behöver sjuksköterskor. De kontaktar ett svenskt bemanningsföretag och hyr genom dem in svenska sjuksköterskor.  Då sjuksköterskorna på det svenska bemanningsföretaget arbetar mindre än 183 dagar i Danmark menar bemanningsföretaget att deras personal inte ska betala dansk skatt på sin danska löneinkomst utan beskattas med svensk skatt enligt den svenska montörsregeln.

Enligt det nordiska skatteavtalet och OECD:s modellavtal har Danmark emellertid rätt, ifall det handlar om uthyrning av arbetskraft, att beskatta den lön som betalas till en svensk sjuksköterska. Det vill säga om det bedöms utifrån OECD:s kriterier att den verkliga arbetsgivaren är det danska sjukhuset och inte det svenska bemanningsföretaget. I det fallet kommer den svenska sjuksköterskas lön alltså beskattas i Danmark, oavsett om sjuksköterskan anställs direkt av det danska sjukhuset eller är uthyrd till det danska sjukhuset av en formell utländsk arbetsgivare.

Hvem påvirkes af problemet/hvem er berørt

Svenska bemanningsföretag som vill hyra ut arbetskraft i Danmark, samt danska arbetsgivare som vill gå över sundet för att få hjälp vid arbetstoppar eller andra tillfällen då det är svårt att hitta arbetskraft i hemlandet.

Sidst revideret af
Skatteministeriet DK 02.11.2022
Contact information