Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Swedish.

Ytterligare krav på utfört arbete för att kunna sammanlägga arbets- och försäkringsperioder från ett annat land vid ansökan om arbetslöshetsersättning

För att man ska kunna lägga samman arbets- och socialförsäkringsperioder från ett annat nordiskt land har flera av länderna tilläggskrav på att man måste ha arbetat en viss period i landet.

Information

Serienummer
14-090
Berørte lande
Danmark
Finland
Kategori
Social och hälsa
Status
Uløst
Prioriteret af grænsehindringsrådet
Ja

En förutsättning för att kunna lägga samman arbets- och försäkringsperioder enligt artikel 61.2 i förordning 883/2004 är att en person har arbetat senast i det land där han eller hon ansöker om arbetslöshetsersättning. Det finns undantag från kravet på utfört arbete för gränsarbetare och oäkta gränsarbetare samt när den så kallade femårsregeln i artikel 12 i den nordiska konventionen om social trygghet är tillämplig. För att man ska kunna lägga samman arbets- och socialförsäkringsperioder från andra EES-länder har Danmark, Finland och Island ytterligare krav på att man måste ha arbetat en viss period i landet vid ansökan om arbetslöshetsersättning.

I Danmark ställs det krav på att man har ansökt om att gå med i en dansk arbetslöshetskassa senast åtta veckor efter att man inte längre omfattas av det andra landets arbetslöshetsförsäkring. Det krävs dessutom att man har arbetat i Danmark i 296 timmar under loppet av en period på 12 veckor/3 månader (148 timmar för deltidsförsäkrade). I Island är kravet att den sökande har arbetat i Island i minst fyra veckor innan ansökan, och i Finland är kravet att den sökande har arbetat i Finland i minst fyra veckor omedelbart före arbetslösheten.

En person som blir arbetslös efter att ha arbetat i Island och ansöker om arbetslöshetsförmåner måste ha slutfört minst en månads arbete i Island under de senaste tolv månaderna. När en person som har arbetat mindre än en månad i Island ansöker om arbetslöshetsförmåner ska Arbejdslöshedsdirektoratet bedöma om den sökande anses ha arbetat på den isländska arbetsmarknaden i den mening som avses i lagen om arbetslöshetsersättning. Om den sökande anses ha arbetat på den isländska arbetsmarknaden omedelbart innan han eller hon blev arbetslös kan arbetsperioder från andra EES-länder tillgodoräknas.

Sverige och Norge har inte något ytterligare arbetskrav. Det innebär att en person som blir arbetslös i Sverige eller Norge kan lägga samman arbets- och socialförsäkringsperioder från andra nordiska länder efter att ha utfört arbete i Sverige eller Norge.

Gränshindret motsvaras av nr B17 i rapporten "Gränshinder i Norden på social- och arbetsmarknadsområdet" (Nord 2012:002).

Løsningsforslag

En nordisk expertgrupp anser i rapporten Nord 2012:002 att det krävs lagändringar i de nationella regelverken för att gränshindret ska lösas. Gränshindret är inte aktuellt i Sverige, Norge och Island. Frågan kan påverkas av översynen av arbetslöshetskapitlet i förordning 883/2004. 

Sidst revideret af
Beskæftigelsesministeriet DK 27.10.2022 / Social-och hälsovårdsministeriet FI 26.09.2019 / IS 21.11.2019
Contact information